Zobrazování adres URL v oznámeních s elektronickými formuláři ovlivňuje technická chyba. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Mezitím doporučujeme smazat čárku (nebo jakýkoli jiný zvláštní znak), který se objeví na konci URL. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Stavební práce - 332227-2022

21/06/2022    S118

Česko-Praha: Stavební práce

2022/S 118-332227

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 084-223187)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Fakultní nemocnice v Motole
Národní identifikační číslo: 00064203
Poštovní adresa: V Úvalu 84
Obec: Praha 5
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 15006
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Petr Hora
E-mail: verejne.zakazky@fnmotol.cz
Tel.: +420 224437113
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.fnmotol.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFnm

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

FN Motol - Rekonstrukce pneumologické kliniky

Spisové číslo: 76/21
II.1.2)Hlavní kód CPV
45000000 Stavební práce
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí plnění v rámci rekonstrukce Pneumologické kliniky, které spočívá v:

a) provedení projektových činností,

b) provedení stavebních prací (včetně poskytnutí souvisejících dodávek a služeb), dle Závazných podkladů stavby, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/06/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 084-223187

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.6)
Místo v textu, které má být změněno: Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Namísto:
Má být:
Datum: 21/09/2022
VII.2)Další dodatečné informace:

Zadavatel doplnil chybějící minimální dobu, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, a to v souladu s čl. 11 odst. 11.1. zadávací dokumentace této veřejné zakázky.