Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Stavební práce - 332227-2022

21/06/2022    S118

Česko-Praha: Stavební práce

2022/S 118-332227

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 084-223187)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Fakultní nemocnice v Motole
Národní identifikační číslo: 00064203
Poštovní adresa: V Úvalu 84
Obec: Praha 5
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 15006
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Petr Hora
E-mail: verejne.zakazky@fnmotol.cz
Tel.: +420 224437113
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.fnmotol.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFnm

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

FN Motol - Rekonstrukce pneumologické kliniky

Spisové číslo: 76/21
II.1.2)Hlavní kód CPV
45000000 Stavební práce
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí plnění v rámci rekonstrukce Pneumologické kliniky, které spočívá v:

a) provedení projektových činností,

b) provedení stavebních prací (včetně poskytnutí souvisejících dodávek a služeb), dle Závazných podkladů stavby, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/06/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 084-223187

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.6)
Místo v textu, které má být změněno: Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Namísto:
Má být:
Datum: 21/09/2022
VII.2)Další dodatečné informace:

Zadavatel doplnil chybějící minimální dobu, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, a to v souladu s čl. 11 odst. 11.1. zadávací dokumentace této veřejné zakázky.