Služby - 332770-2013

TINázovSlovensko-Bratislava: Služby súvisiace s riadením
NDČíslo dokumentu332770-2013
PDDátum uverejnenia04/10/2013
OJÚ. v. EÚ S193
TWMiestoBRATISLAVA
AUNázov obstarávateľaMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (00699021)
OLPôvodný jazykSK
HDHlavička- - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž
CYKrajinaSK
AATyp obstarávateľa1 - Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán
HAEU Institution-
DSDokument bol zaslaný02/10/2013
DDKonečný termín žiadosti o dokumenty19/11/2013
DTKonečný termín19/11/2013
NCObstarávanie4 - Služby
PRKonanie1 - Verejná súťaž
TDDokument3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie5 - Európska únia s účasťou krajín GPA
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky1 - Najnižšia cena
PCKód CPV72224000 - Poradenstvo pri riadení projektov
79212000 - Audítorské služby
79420000 - Služby súvisiace s riadením
79421000 - Riadenie projektov iných ako pre stavebné práce
79421100 - Dohľad nad projektmi inými ako pre stavebné práce
OCOriginálny kód CPV72224000 - Poradenstvo pri riadení projektov
79212000 - Audítorské služby
79420000 - Služby súvisiace s riadením
79421000 - Riadenie projektov iných ako pre stavebné práce
79421100 - Dohľad nad projektmi inými ako pre stavebné práce
RCKód NUTSSK010
IAInternetová adresa (URL)http://www.foreign.gov.sk
DIPrávny základKlasická smernica 2004/18/ES