Stavební práce - 333469-2016

27/09/2016    S186

Itálie-Ispra: Výstavba a údržba nové serverové místnosti pro JRC Ispra

2016/S 186-333469

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Stavební práce

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Joint Research Centre (JRC)
Poštovní adresa: via Enrico Fermi 2749, TP 582
Obec: Ispra VA
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: 21027
Země: Itálie
Kontaktní osoba: Nina Faggion Robertsson
E-mail: JRC-R4NISP-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.jrc.ec.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1845
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Výzkum.

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Výstavba a údržba nové serverové místnosti pro JRC Ispra.

Spisové číslo: JRC/IPR/2016/R.I.4/5021/OC.
II.1.2)Hlavní kód CPV
51100000 Instalace a montáž elektrických a mechanických zařízení
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Evropská komise hledá dodavatele, který zajistí návrh, konstrukci a realizaci serverové místnosti tak, aby byla připravena k provozu.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 150 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
42500000 Chlazení a ventilace
71321000 Technické projekty pro mechanické a elektrické instalace budov
31210000 Elektrická zařízení k spínání, vypínání nebo k ochraně elektrických obvodů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ITC41 Varese
Hlavní místo dodání nebo plnění:

JRC Ispra, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITÁLIE.

II.2.4)Popis zakázky:

Evropská komise hledá dodavatele, který zajistí návrh, konstrukci a realizaci modernizace serverové místnosti tak, aby byla připravena k provozu. Práce a služby zahrnují: dodávku a instalaci; nastavení; zahájení; přezkoušení; zprovoznění a údržbu.

Tento projekt se týká modernizace a/nebo aktualizace stávajícího hlavního vybavení a zařízení s cílem optimalizovat provoz stávajících služeb M&E (mechanických a elektrických).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 150 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 55
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 28/10/2016
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 04/11/2016
Místní čas: 10:00
Místo:

Místnost 7, u vstupu na pracoviště JRC Ispra (druhé podlaží nad vstupem vrátnice JRC).

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Maximálně 2 osoby za každého uchazeče jsou oprávněny účastnit se otevírání nabídek. Žádost o účast je nutno zaslat na kontaktní místo nejpozději do 28.10.2016 spolu s kopií průkazu totožnosti / cestovního pasu.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Nepovinná prohlídka místa je plánována na 14.10.2016 (10:00). Žádost o účast je nutno zaslat na kontaktní místo nejpozději do 10.10.2016 spolu s kopií průkazu totožnosti / cestovního pasu.

Dokumentace a sdělení týkající se tohoto řízení jsou k dispozici bezplatně na této webové stránce: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1845

Budou tam zveřejňovány případné další informace a odpovědi na žádosti o objasnění. Je tedy na odpovědnosti hospodářských subjektů pravidelně kontrolovat změny na této internetové stránce.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
15/09/2016