Služby - 333470-2016

27/09/2016    S186    Evropská komise - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Belgie-Brusel: Studie Eurobarometru – PO/2016-17/A1

2016/S 186-333470

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Communication, Unit A1 — Strategy, Corporate Communication Actions and Eurobarometer
Poštovní adresa: rue de la Loi 56
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE10
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: COMM-EB-TENDER@ec.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm

Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/headquarters/index_en.htm

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament, Directorate-General for Communication
Poštovní adresa: rue Wiertz 60
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE10
PSČ: 1047
Země: Belgie
E-mail: COMM-EB-TENDER@ec.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.europarl.europa.eu/

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
V případě společného zadávání zakázek, které zahrnuje více zemí – provádí se dle národních pravidel:

Belgie.

Zakázku zadává centrální zadavatel
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1838
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Studie eurobarometr – PO/2016-17/A1.

Spisové číslo: PO/2016-17/A1.
II.1.2)Hlavní kód CPV
79320000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Průzkumy Eurobarometru v režimu „ad hoc“.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 12 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE
II.2.4)Popis zakázky:

Cílem této zakázky je umožnit EK a EP, aby byly schopny vyzvat zhotovitele, který se specializuje na měření a analýzu veřejného mínění a který bude schopen provést a koordinovat kvalitativní průzkumy a další služby v souvislosti s veřejným míněním zahrnujícím širokou veřejnost nebo vybrané společenské skupiny ve 41 zemích a územích, na které se vztahuje tato zakázka. Zhotovitel musí být schopen poskytovat všechny služby, které jsou popsány ve specifikacích, a koordinovat různé druhy studií ve specifikovaných zemích nebo územích.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 12 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa v části I.3.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa v části I.3.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 23/11/2016
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 10 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 30/11/2016
Místní čas: 11:00
Místo:

Evropská komise, Directorate-General for Communication, Unit A1, meeting room, 3rd floor, rue de la Loi 56, 1000 Brussels, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

2 zástupci za uchazeče. Zašlete prosím jména, tituly, čísla průkazů totožnosti a údaj o státní příslušnosti na e-mailovou adresu uvedenou v oddílu I.1, a to nejpozději do 25.11.2016.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:

Veškerá dokumentace k této výzvě k podání nabídek, včetně případných dodatečných informací doplněných v průběhu tohoto řízení, je uveřejněna na této internetové adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1838

Protože mohou být v průběhu řízení kdykoliv doplněny další informace, doporučuje se uchazečům navštěvovat tuto stránku pravidelně.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
15/09/2016