Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 336355-2019

18/07/2019    S137

Portugalsko-Lisabon: Zajištění a přístup k námořním údajům a informacím pro nekomerční účely

2019/S 137-336355

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská agentura pro námořní bezpečnost
Poštovní adresa: Praça Europa 4
Obec: Lisbon
Kód NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
PSČ: 1249-206
Země: Portugalsko
E-mail: OPEN202019@emsa.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.emsa.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5102
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zajištění a přístup k námořním údajům a informacím pro nekomerční účely

Spisové číslo: EMSA/OP/20/2019
II.1.2)Hlavní kód CPV
72320000 Databázové služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem zakázky je poskytnout historické i aktuální námořní informace a údaje pro nekomerční použití, protože zpracování, získávání a analýza údajů jsou nezbytné k tomu, aby Komise a členské státy mohly přijmout nezbytná opatření ke zlepšení svých činností a posoudit účinnost a hospodárnost nákladů u stávajících opatření.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro Maximální počet částí: 3
Nejvyšší počet částí, které mohou být uděleny jednomu uchazeči: 3
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Pohyby lodí, identifikace přístavů a údaje o příslušných plavidlech

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72320000 Databázové služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Popis zakázky:

Tato položka se týká údajů souvisejících s pohyby lodí (přístavy, kotviště, přepravy), určením přístavu a údaji o lodi v čase jejího pohybu pro potřeby podpůrných informací během její činnosti. Přesné datové prvky jsou podle jednotlivých modulů (od modulu a. po modul b.). Pokud jsou v datovém poli k dispozici pouze kódy (např. společnost Mezinárodní námořní organizace IMO, kód typu lodi), jsou pro porozumění údajům nezbytné dekódovací tabulky.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 220 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Životnost lodi

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72320000 Databázové služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Popis zakázky:

Tato položka se týká informací souvisejících s lodními údaji a lodními historickými údaji, údaji o lodních společnostech a historickými údaji o lodních společnostech, které se týkají lodí, nehod během lodních činností, kontrol PSC a souvisejících nedostatků, doplňování paliva a oprav a/nebo případných úprav, prověřovacích kontrol, údajů o lodním motoru, lodním vybavení, výstavbách a demolicích, on-line předplatného pro uživatele EMSA, které jim umožní rychlý přístup k nejnovějším aktualizacím a udělování licence týkající se práva zobrazit některé další informace o lodích v jiných aplikacích EMSA (moduly a. až g.).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 750 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Lodní zpravodajství

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72000000 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Popis zakázky:

Tato položka se týká výrobků na míru a přístupu k námořní aplikacím, které poskytují informace týkající se činností pro doplňování paliva a přepravy zboží po moři, včetně přepravy ropných látek (modul a. a b.).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 230 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 21/08/2019
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Nabídka musí být platná do: 31/01/2020
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 23/08/2019
Místní čas: 11:00
Místo:

Nabídky obdržené elektronicky budou otevřeny v 11:00 (SEČ/SELČ), tj. 10:00 (čas v Lisabonu), a to v kancelářích Evropské agentury pro námořní bezpečnost, Lisabon, Portugalsko.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se může účastnit 1 zástupce každého uchazeče. Pokud má vaše společnost v úmyslu zúčastnit se, laskavě zašlete žádost na následující e-mailovou adresu (nejpozději 5 kalendářních dní před datem otevření): OPEN202019@emsa.europa.eu s uvedením jména účastnící se osoby a uchazeče, kterého bude zastupovat.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: ECJ.Registry@curia.eu.int
Fax: +352 433766
Internetová adresa: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Tribunál
Obec: Luxembourg
Země: Lucembursko
Internetová adresa: www.curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/07/2019