Služby - 336355-2019

18/07/2019    S137

Portugalsko-Lisabon: Zajištění a přístup k námořním údajům a informacím pro nekomerční účely

2019/S 137-336355

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská agentura pro námořní bezpečnost
Poštovní adresa: Praça Europa 4
Obec: Lisbon
Kód NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
PSČ: 1249-206
Země: Portugalsko
E-mail: OPEN202019@emsa.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.emsa.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5102
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zajištění a přístup k námořním údajům a informacím pro nekomerční účely

Spisové číslo: EMSA/OP/20/2019
II.1.2)Hlavní kód CPV
72320000 Databázové služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem zakázky je poskytnout historické i aktuální námořní informace a údaje pro nekomerční použití, protože zpracování, získávání a analýza údajů jsou nezbytné k tomu, aby Komise a členské státy mohly přijmout nezbytná opatření ke zlepšení svých činností a posoudit účinnost a hospodárnost nákladů u stávajících opatření.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro Maximální počet částí: 3
Nejvyšší počet částí, které mohou být uděleny jednomu uchazeči: 3
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Pohyby lodí, identifikace přístavů a údaje o příslušných plavidlech

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72320000 Databázové služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Popis zakázky:

Tato položka se týká údajů souvisejících s pohyby lodí (přístavy, kotviště, přepravy), určením přístavu a údaji o lodi v čase jejího pohybu pro potřeby podpůrných informací během její činnosti. Přesné datové prvky jsou podle jednotlivých modulů (od modulu a. po modul b.). Pokud jsou v datovém poli k dispozici pouze kódy (např. společnost Mezinárodní námořní organizace IMO, kód typu lodi), jsou pro porozumění údajům nezbytné dekódovací tabulky.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 220 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Životnost lodi

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72320000 Databázové služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Popis zakázky:

Tato položka se týká informací souvisejících s lodními údaji a lodními historickými údaji, údaji o lodních společnostech a historickými údaji o lodních společnostech, které se týkají lodí, nehod během lodních činností, kontrol PSC a souvisejících nedostatků, doplňování paliva a oprav a/nebo případných úprav, prověřovacích kontrol, údajů o lodním motoru, lodním vybavení, výstavbách a demolicích, on-line předplatného pro uživatele EMSA, které jim umožní rychlý přístup k nejnovějším aktualizacím a udělování licence týkající se práva zobrazit některé další informace o lodích v jiných aplikacích EMSA (moduly a. až g.).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 750 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Lodní zpravodajství

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72000000 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Popis zakázky:

Tato položka se týká výrobků na míru a přístupu k námořní aplikacím, které poskytují informace týkající se činností pro doplňování paliva a přepravy zboží po moři, včetně přepravy ropných látek (modul a. a b.).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 230 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 21/08/2019
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Nabídka musí být platná do: 31/01/2020
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 23/08/2019
Místní čas: 11:00
Místo:

Nabídky obdržené elektronicky budou otevřeny v 11:00 (SEČ/SELČ), tj. 10:00 (čas v Lisabonu), a to v kancelářích Evropské agentury pro námořní bezpečnost, Lisabon, Portugalsko.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se může účastnit 1 zástupce každého uchazeče. Pokud má vaše společnost v úmyslu zúčastnit se, laskavě zašlete žádost na následující e-mailovou adresu (nejpozději 5 kalendářních dní před datem otevření): OPEN202019@emsa.europa.eu s uvedením jména účastnící se osoby a uchazeče, kterého bude zastupovat.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: ECJ.Registry@curia.eu.int
Fax: +352 433766
Internetová adresa: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Tribunál
Obec: Luxembourg
Země: Lucembursko
Internetová adresa: www.curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/07/2019