Služby - 336356-2019

18/07/2019    S137    Agentury - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Nizozemsko-Amsterdam: Úklid, nakládání s odpady a další související služby

2019/S 137-336356

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská agentura pro léčivé přípravky
Poštovní adresa: PO Box 71010
Obec: Amsterdam
Kód NUTS: NL1
PSČ: 1008 BA
Země: Nizozemsko
E-mail: EMA.2019.05.DED@ema.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.ema.europa.eu/

Adresa profilu zadavatele: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5158
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Úklid, nakládání s odpady a další související služby

Spisové číslo: EMA/2019/05/DED
II.1.2)Hlavní kód CPV
90900000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Agentura si přeje jmenovat vhodného a zkušeného poskytovatele služeb, který zajistí služby každodenního úklidu kanceláří, služby v podobě nakládání s odpady a další související služby, jako je úklid ad-hoc a hubení škůdců.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 4 500 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
90911200
90911300
90918000
90919200
90922000
90510000
90620000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: NL1
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Evropská agentura pro léčivé přípravky

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

, NIZOZEMSKO.

II.2.4)Popis zakázky:

Agentura si přeje jmenovat vhodného a zkušeného poskytovatele služeb, který zajistí služby každodenního úklidu kanceláří, služby v podobě nakládání s odpady a další související služby, jako je úklid ad-hoc a hubení škůdců.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Zakázka bude mít počáteční dobu trvání 2 let s možností obnovení 2krát pokaždé o období v délce 12 měsíců. Z tohoto důvodu bude mít smlouva celkovou maximální dobu trvání 4 let (2+1+1).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 20/08/2019
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 21/08/2019
Místní čas: 10:30
Místo:

Evropská agentura pro léčivé přípravky

Orlyplein 24

1043 DP Amsterdam

, NIZOZEMSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:

Viz internetová adresa v oddíle I.3).

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Evropská agentura pro léčivé přípravky
Poštovní adresa: PO Box 71010
Obec: Amsterdam
PSČ: 1008 BA
Země: Nizozemsko
E-mail: info@ema.europa.eu
Tel.: +31 88786000

Internetová adresa: http://www.ema.europa.eu

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/07/2019