Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 337014-2016

29/09/2016    S188

Belgie-Brusel: Rámcová smlouva o administrativní, technické a právní podpoře pro zavádění nástrojů a politik v oblasti environmentálního řízení

2016/S 188-337014

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for the Environment, SRD.2 — Finance
Poštovní adresa: BU-9 01/005
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázku zadává centrální zadavatel
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová smlouva o administrativní, technické a právní podpoře realizace nástrojů a politik v oblasti environmentálního řízení.

Spisové číslo: ENV.D.4/FRA/2016/0003.
II.1.2)Hlavní kód CPV
90700000 Environmentální služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Tato rámcová smlouva bude hlavním nástrojem na podporu všech aspektů provádění právních předpisů a politik, které se týkají správy v oblasti environmentální politiky EU. Tato politika zahrnuje zejména právní předpisy v souvislosti s Aarhuskou úmluvou (přístup ke spravedlnosti, přístup k informacím, účast veřejnosti), jakož i právní předpisy o přístupu k dokumentům, kontrolám, odpovědnosti a ekologickým informacím, např. právní předpisy, které upravuje směrnice Inspire. Obecným cílem je uzavřít rámcovou smlouvu, jež dokáže poskytnout včasné a vysoce kvalitní návrhy a výstupy pro Generální ředitelství pro životní prostředí a pro ostatní útvary Komise pro konkrétní služby a požadavky studie.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 6 000 000.00 EUR
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Mimo prostory veřejného zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

Otevřená výzva k podání nabídek – vícestranná rámcová smlouva s opětným otevřením hospodářské soutěže mezi alespoň 4 hospodářskými subjekty.

Souhrnná maximální roční částka, na kterou lze udělit konkrétní zakázky, nebude přesahovat částku 6 000 000 EUR za maximální celkovou dobu trvání rámcové smlouvy. Orientační cena konkrétních zakázek se očekává v rozmezí od 50 000 EUR do 200 000 EUR a nevylučuje se možnost, že dílčí smlouvy mohou být buď s vyšší nebo nižší cenou. Objem práce a požadované služby mají být rozloženy rovnoměrně do období 48 měsíců vyjma prvního roku, kdy bude pravděpodobně nižší. Konkrétní zakázky jsou podmíněny potřebami a dostupností rozpočtu.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Organizace práce – celkové řízení zakázky / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Opatření pro kontrolu kvality – celkové řízení zakázky / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Kvalita navrhované metodologie – názorné úkoly / Váha: 30
Kritérium kvality - Název: Organizace práce – názorné úkoly / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Opatření pro kontrolu kvality – názorné úkoly / Váha: 10
Cena - Váha: 50/50
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 057-095196
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: ENV.D.4/FRA/2016/0003/Ecologic
Název:

Rámcová smlouva o administrativní, technické a právní podpoře pro zavádění nástrojů a politik v oblasti environmentálního řízení

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
02/09/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 5
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Ecologic Institut gemeinnützige GmbH
Poštovní adresa: Pfalzburger Str. 43/44
Obec: Berlin
Kód NUTS: DE DEUTSCHLAND
PSČ: 10717
Země: Německo
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Institute for European Environmental Policy, London
Poštovní adresa: 11 Belgrave Road, IEEP Offices, floor 3
Obec: London
Kód NUTS: UK UNITED KINGDOM
PSČ: SW1V 1RB
Země: Spojené království
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Faculty of Law at the University of Maastricht
Poštovní adresa: Minderbroedersberg 4-6
Obec: Maastricht
Kód NUTS: NL NEDERLAND
PSČ: 6200 MD
Země: Nizozemsko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Faculty of Law at the University of Catania
Poštovní adresa: Piazza Universita n. 2
Obec: Catania CT
Kód NUTS: IT ITALIA
PSČ: 95131
Země: Itálie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe
Poštovní adresa: Ady Endre Ut 9-11.
Obec: Szentendre
Kód NUTS: HU MAGYARORSZÁG
PSČ: 2000
Země: Maďarsko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 6 000 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 6 000 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:

Částka není známa.

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: ENV.D.4/FRA/2016/0003/Milieu
Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
02/09/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 5
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Milieu Ltd
Poštovní adresa: chaussée de Charleroi 112
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1060
Země: Belgie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 6 000 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 6 000 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:

Částka není známa.

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: ENV.D.4/FRA/2016/0003/COWI
Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
02/09/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 5
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: COWI Belgium
Poštovní adresa: avenue de Tervuren 13B
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1040
Země: Belgie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: COWI A/S
Poštovní adresa: Parallelvej 2
Obec: Kongens Lyngby
Kód NUTS: DK DANMARK
PSČ: 2800
Země: Dánsko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Alterra – Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek
Poštovní adresa: Droevendaalsesteeg 4
Obec: Wageningen
Kód NUTS: NL NEDERLAND
PSČ: 6708
Země: Nizozemsko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Epsilon International Anonymh Etaireia Meleton & Symboylon
Poštovní adresa: Monemvasias Street 27
Obec: Marousi
Kód NUTS: GR ELLADA
PSČ: 151 25
Země: Řecko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Association Justice & Environment, z.s.
Poštovní adresa: Údolní 33
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 602 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Particip GmbH
Poštovní adresa: Merzhauserstraße 183
Obec: Freiburg
Kód NUTS: DE DEUTSCHLAND
PSČ: 79100
Země: Německo
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Prospect Consulting and Services
Poštovní adresa: rue du Prince Royal 83
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1050
Země: Belgie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Umweltbundesamt GmbH
Poštovní adresa: Spittelauer Lände 5
Obec: Vienna
Kód NUTS: AT ÖSTERREICH
PSČ: 1090
Země: Rakousko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 6 000 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 6 000 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

V souladu s čl. 134 odst. 1 písm. e) a f) prováděcích pravidel k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/1929 ze dne 28.10.2015 (finanční nařízení) během 3 let od uzavření původní smlouvy bude veřejný zadavatel moci využít jednacího řízení pro dodatečné služby (bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce) pro nové služby nebo práce spočívající v opakování podobných služeb nebo prací svěřených hospodářskému subjektu, kterému tentýž veřejný zadavatel zadal původní zakázku, a to za předpokladu, že tyto služby nebo práce jsou v souladu se základním projektem, na který byla původní zakázka zadána po zveřejnění oznámení o zakázce, při dodržení podmínek stanovených v čl. 134 odst. 4.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Veškeré připomínky týkající se zadávacího řízení můžete předložit veřejnému zadavateli uvedenému v bodě I.1.

Pokud si myslíte, že došlo k nesprávnému administrativnímu postupu, můžete podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv ve lhůtě 2 let od data, kdy jste se dozvěděli o skutečnostech, na nichž se stížnost zakládá (viz http://www.ombudsman.europa.eu). Taková stížnost nebude mít za následek ani pozastavení lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení rozhodnutí o zadání zakázky můžete podat odvolání k orgánu uvedenému v bodě VI.4.1.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19/09/2016