Služby - 337014-2016

29/09/2016    S188

Belgie-Brusel: Rámcová smlouva o administrativní, technické a právní podpoře pro zavádění nástrojů a politik v oblasti environmentálního řízení

2016/S 188-337014

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for the Environment, SRD.2 — Finance
Poštovní adresa: BU-9 01/005
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázku zadává centrální zadavatel
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová smlouva o administrativní, technické a právní podpoře realizace nástrojů a politik v oblasti environmentálního řízení.

Spisové číslo: ENV.D.4/FRA/2016/0003.
II.1.2)Hlavní kód CPV
90700000 Environmentální služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Tato rámcová smlouva bude hlavním nástrojem na podporu všech aspektů provádění právních předpisů a politik, které se týkají správy v oblasti environmentální politiky EU. Tato politika zahrnuje zejména právní předpisy v souvislosti s Aarhuskou úmluvou (přístup ke spravedlnosti, přístup k informacím, účast veřejnosti), jakož i právní předpisy o přístupu k dokumentům, kontrolám, odpovědnosti a ekologickým informacím, např. právní předpisy, které upravuje směrnice Inspire. Obecným cílem je uzavřít rámcovou smlouvu, jež dokáže poskytnout včasné a vysoce kvalitní návrhy a výstupy pro Generální ředitelství pro životní prostředí a pro ostatní útvary Komise pro konkrétní služby a požadavky studie.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 6 000 000.00 EUR
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Mimo prostory veřejného zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

Otevřená výzva k podání nabídek – vícestranná rámcová smlouva s opětným otevřením hospodářské soutěže mezi alespoň 4 hospodářskými subjekty.

Souhrnná maximální roční částka, na kterou lze udělit konkrétní zakázky, nebude přesahovat částku 6 000 000 EUR za maximální celkovou dobu trvání rámcové smlouvy. Orientační cena konkrétních zakázek se očekává v rozmezí od 50 000 EUR do 200 000 EUR a nevylučuje se možnost, že dílčí smlouvy mohou být buď s vyšší nebo nižší cenou. Objem práce a požadované služby mají být rozloženy rovnoměrně do období 48 měsíců vyjma prvního roku, kdy bude pravděpodobně nižší. Konkrétní zakázky jsou podmíněny potřebami a dostupností rozpočtu.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Organizace práce – celkové řízení zakázky / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Opatření pro kontrolu kvality – celkové řízení zakázky / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Kvalita navrhované metodologie – názorné úkoly / Váha: 30
Kritérium kvality - Název: Organizace práce – názorné úkoly / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Opatření pro kontrolu kvality – názorné úkoly / Váha: 10
Cena - Váha: 50/50
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 057-095196
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: ENV.D.4/FRA/2016/0003/Ecologic
Název:

Rámcová smlouva o administrativní, technické a právní podpoře pro zavádění nástrojů a politik v oblasti environmentálního řízení

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
02/09/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 5
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Ecologic Institut gemeinnützige GmbH
Poštovní adresa: Pfalzburger Str. 43/44
Obec: Berlin
Kód NUTS: DE DEUTSCHLAND
PSČ: 10717
Země: Německo
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Institute for European Environmental Policy, London
Poštovní adresa: 11 Belgrave Road, IEEP Offices, floor 3
Obec: London
Kód NUTS: UK UNITED KINGDOM
PSČ: SW1V 1RB
Země: Spojené království
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Faculty of Law at the University of Maastricht
Poštovní adresa: Minderbroedersberg 4-6
Obec: Maastricht
Kód NUTS: NL NEDERLAND
PSČ: 6200 MD
Země: Nizozemsko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Faculty of Law at the University of Catania
Poštovní adresa: Piazza Universita n. 2
Obec: Catania CT
Kód NUTS: IT ITALIA
PSČ: 95131
Země: Itálie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe
Poštovní adresa: Ady Endre Ut 9-11.
Obec: Szentendre
Kód NUTS: HU MAGYARORSZÁG
PSČ: 2000
Země: Maďarsko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 6 000 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 6 000 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:

Částka není známa.

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: ENV.D.4/FRA/2016/0003/Milieu
Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
02/09/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 5
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Milieu Ltd
Poštovní adresa: chaussée de Charleroi 112
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1060
Země: Belgie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 6 000 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 6 000 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:

Částka není známa.

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: ENV.D.4/FRA/2016/0003/COWI
Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
02/09/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 5
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: COWI Belgium
Poštovní adresa: avenue de Tervuren 13B
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1040
Země: Belgie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: COWI A/S
Poštovní adresa: Parallelvej 2
Obec: Kongens Lyngby
Kód NUTS: DK DANMARK
PSČ: 2800
Země: Dánsko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Alterra – Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek
Poštovní adresa: Droevendaalsesteeg 4
Obec: Wageningen
Kód NUTS: NL NEDERLAND
PSČ: 6708
Země: Nizozemsko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Epsilon International Anonymh Etaireia Meleton & Symboylon
Poštovní adresa: Monemvasias Street 27
Obec: Marousi
Kód NUTS: GR ELLADA
PSČ: 151 25
Země: Řecko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Association Justice & Environment, z.s.
Poštovní adresa: Údolní 33
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 602 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Particip GmbH
Poštovní adresa: Merzhauserstraße 183
Obec: Freiburg
Kód NUTS: DE DEUTSCHLAND
PSČ: 79100
Země: Německo
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Prospect Consulting and Services
Poštovní adresa: rue du Prince Royal 83
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1050
Země: Belgie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Umweltbundesamt GmbH
Poštovní adresa: Spittelauer Lände 5
Obec: Vienna
Kód NUTS: AT ÖSTERREICH
PSČ: 1090
Země: Rakousko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 6 000 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 6 000 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

V souladu s čl. 134 odst. 1 písm. e) a f) prováděcích pravidel k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/1929 ze dne 28.10.2015 (finanční nařízení) během 3 let od uzavření původní smlouvy bude veřejný zadavatel moci využít jednacího řízení pro dodatečné služby (bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce) pro nové služby nebo práce spočívající v opakování podobných služeb nebo prací svěřených hospodářskému subjektu, kterému tentýž veřejný zadavatel zadal původní zakázku, a to za předpokladu, že tyto služby nebo práce jsou v souladu se základním projektem, na který byla původní zakázka zadána po zveřejnění oznámení o zakázce, při dodržení podmínek stanovených v čl. 134 odst. 4.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Veškeré připomínky týkající se zadávacího řízení můžete předložit veřejnému zadavateli uvedenému v bodě I.1.

Pokud si myslíte, že došlo k nesprávnému administrativnímu postupu, můžete podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv ve lhůtě 2 let od data, kdy jste se dozvěděli o skutečnostech, na nichž se stížnost zakládá (viz http://www.ombudsman.europa.eu). Taková stížnost nebude mít za následek ani pozastavení lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení rozhodnutí o zadání zakázky můžete podat odvolání k orgánu uvedenému v bodě VI.4.1.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19/09/2016