Na internetových stránkách TED se od 2.11.2022 používají elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy.

Služby - 338246-2020

20/07/2020    S138

Belgie-Brusel: Rámcová smlouva na poskytování služeb „technické podpory rádiového spektra“

2020/S 138-338246

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská obranná agentura
Poštovní adresa: Rue des Drapiers 17-23
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1050
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Procurement and Contract Unit
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eda.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Obrana

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová smlouva na poskytování služeb „technické podpory rádiového spektra“

Spisové číslo: 20.CAP.OP.044
II.1.2)Hlavní kód CPV
73000000 Výzkum a vývoj a související služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Poskytovatel služeb bude povinen:

— poskytovat studie (technické) kompatibility v oblasti inženýrství spektra, správy frekvencí a procesu vypracování předpisů;

— účastnit se (v případě potřeby) technických schůzek, kterých se zúčastněné členské státy nejsou schopny zúčastnit,

— poskytovat společenství výsledky a zprávy týkající se studií a schůzek,

— účastnit se v případě potřeby schůzek projektového týmu EDA zaměřených na rádiové spektrum (dvě až tři jednodenní schůzky ročně).

Hlavní oblast prací, které má poskytovatel služeb provést, se týká jednání příslušných skupin Mezinárodní telekomunikační unie (oblast Radiokomunikace) (ITU-R) a Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT), které jednají pravidelně.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 600 000.00 EUR
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory EDA, prostory poskytovatele služeb a jakákoliv jiná místa uvedená ve specifikacích nabídkového řízení.

II.2.4)Popis zakázky:

Nahlédněte prosím do zadávací dokumentace, která je k dispozici na adrese platformy pro elektronická nabídková řízení: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6158

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Technická kvalita / Váha: 70
Cena - Váha: 30
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 054-127372
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 20.CAP.OP.044
Název:

Rámcová smlouva na poskytování služeb „technické podpory rádiového spektra“

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
07/07/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Thales Six GTS France SAS
Obec: Gennevilliers
Kód NUTS: FR FRANCE
Země: Francie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 600 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 600 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
Uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami
Poměrná část: 66 %

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Nahlédněte prosím do zadávací dokumentace, která je k dispozici na adrese platformy pro elektronická nabídková řízení: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6158

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Veškeré připomínky týkající se výběrového řízení můžete předložit veřejnému zadavateli zasláním e-mailu na adresu procurement@eda.europa.eu

Pokud si myslíte, že došlo k nesprávnému administrativnímu postupu, můžete podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv ve lhůtě 2 let od data, kdy jste se dozvěděli o skutečnostech, na nichž se stížnost zakládá (viz http://www.ombudsman.europa.eu).

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení o rozhodnutí o zadání můžete zahájit postup pro zrušení rozhodnutí o zadání zakázky. Případná žádost, kterou podáte, a jakákoliv naše odpověď na ni nebudou mít za účel, ani za následek pozastavení lhůty k učinění opatření pro zrušení tohoto rozhodnutí ani započetí nové lhůty k učinění opatření pro zrušení tohoto rozhodnutí. Orgán zodpovědný za odvolací řízení je uveden v oddílu VI.4.1) tohoto oznámení o zakázce.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
13/07/2020