Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 343686-2020

22/07/2020    S140

Španělsko-Bilbao: Příprava a realizace průzkumu zaměřeného na expozici pracovníků rizikovým faktorům rakoviny v Evropě (WES)

2020/S 140-343686

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Poštovní adresa: 12 Santiago de Compostela, Edificio Miribilla, 5th Floor
Obec: Bilbao
Kód NUTS: ES213 Bizkaia
PSČ: E-48003
Země: Španělsko
E-mail: Procurement-PRU@osha.europa.eu
Tel.: +34 944358400
Fax: +34 944358401
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://osha.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6837
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Příprava a realizace průzkumu zaměřeného na expozici pracovníků rizikovým faktorům rakoviny v Evropě (WES)

II.1.2)Hlavní kód CPV
73000000 Výzkum a vývoj a související služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem je provést průzkum zaměřený na expozici pracovníků rizikovým faktorům rakoviny v Evropě (WES) na reprezentativním vzorku evropských zemí (Finsko Francie, Irsko, Německo, Maďarsko a Španělsko). Úkoly budou zahrnovat upravení a překlad dotazníku OccIDEAS (a materiálů pro práci v terénu), přípravu na sběru údajů a jeho provedení v šesti zemích EU a poskytnutí údajů, které umožní následné hodnocení expozice rizikovým faktorům rakoviny pomocí nástroje pro hodnocení expozice OccIDEAS.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 2 400 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Popis zakázky:

Cílem je provést průzkum zaměřený na expozici pracovníků rizikovým faktorům rakoviny v Evropě (WES) na reprezentativním vzorku evropských zemí (Finsko Francie, Irsko, Německo, Maďarsko a Španělsko). Úkoly budou zahrnovat upravení a překlad dotazníku OccIDEAS (a materiálů pro práci v terénu), přípravu na sběru údajů a jeho provedení v šesti zemích EU a poskytnutí údajů, které umožní následné hodnocení expozice rizikovým faktorům rakoviny pomocí nástroje pro hodnocení expozice OccIDEAS.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 400 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Jedno prodloužení o dobu 12 měsíců.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 16/10/2020
Místní čas: 13:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 19/10/2020
Místní čas: 11:00

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://ec.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Země: Francie
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Tel.: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
15/07/2020