Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 346337-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

05/09/2017    S169

Belgicko-Brusel: Pilotný projekt – Udržateľná spoločná mobilita prepojená s verejnou dopravou v európskych vidieckych oblastiach [vypracovanie koncepcie „inteligentné vidiecke dopravné oblasti“ (SMARTA)]

2017/S 169-346337

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 28.7.2017, 2017/S 143-293576)

Európska komisia, rue de la Loi 200, 1049 Brussels, BELGICKO. Kontakt: Mans Lindberg. Tel. +322 2964319. Fax +32 22990398. E-mail: move-tender-b4@ec.europa.eu

Namiesto 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

1.10.2017 (17:00) miestneho času.

Viď 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

2.10.2017 (17:00) miestneho času.