Služby - 346338-2017

05/09/2017    S169

Polsko-Varšava: Úklidové služby v případě prostor Domu EU ve Varšavě v Polsku

2017/S 169-346338

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Zastoupení Evropské komise v Polsku
Poštovní adresa: ul. Jasna 14/16a
Obec: Warsaw
Kód NUTS: 00 Not specified
PSČ: 00-041
Země: Polsko
Kontaktní osoba: Ms Magdalena Walasek
E-mail: COMM-REP-WAW-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Tel.: +48 225568989
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/poland/home_pl
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_en.htm
I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2866
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2866
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
Elektronická komunikace vyžaduje použití nástrojů a zařízení, které nejsou obecně k dispozici. Neomezený a plný přímý přístup k těmto nástrojům a zařízením je možný bezplatně na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2866
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Úklidové služby v případě prostor Domu EU ve Varšavě v Polsku.

Spisové číslo: PR/2017-14-INF/WAR.
II.1.2)Hlavní kód CPV
90910000 Úklidové služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Zastoupení Evropské komise v Polsku, jednající také jménem Informační kanceláře Evropského parlamentu, hledá služby úklidu prostor Domu EU v ul. Jasna 14/16a, 00-041 Varšava, POLSKO.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 170 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
90911200 Stavební úklid
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci, Zastoupení v Polsku, ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warsaw, POLSKO.

II.2.4)Popis zakázky:

Služby úklidu pro Dům EU ve Varšavě v Polsku včetně standardních úklidových služeb, zvláštních úklidových služeb, sběru a odvozu odpadu a dodávek.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 34 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Zakázka může být obnovena až 4krát na maximálně 5 let.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Nabídky mohou být podány seskupeními poskytovatelů služeb, od kterých se nebude požadovat, aby přijali konkrétní právní formu před zadáním zakázky. Pokud bude zakázka zadána seskupení, může se od tohoto seskupení požadovat, aby přijalo konkrétní právní formu, pokud to bude nutné za účelem převzetí odpovědnosti za přijetí nebo zpracování plateb za členy seskupení, jakož i za řízení a koordinaci služeb.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Platba za služby (standardní služby a zvláštní služby) bude prováděna každý měsíc způsobem, který je stanoven v návrhu smlouvy, po předložení příslušné faktury, jež byla vypracována v souladu s národním právem, a po předložení všech průkazních dokumentů, které zmiňují služby poskytnuté během příslušného měsíce, zejména písemné žádosti veřejného zadavatele o poskytnutí výjimečných zvláštních služeb.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 02/10/2017
Místní čas: 17:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
Datum: 03/10/2017
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Poštovní adresa: boulevard Konrad Adenauer
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa v části I.3.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Poštovní adresa: boulevard Konrad Adenauer
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
24/08/2017