Služby - 347889-2022

28/06/2022    S122

Česko-Ostrava: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2022/S 122-347889

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 109-308212)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ostravská univerzita
Národní identifikační číslo: 61988987
Poštovní adresa: Dvořákova 7
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 701 03
Země: Česko
Kontaktní osoba: Bc. Sára Konečná
E-mail: sara.konecna@osu.cz
Tel.: +420 597091018
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.osu.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.osu.cz

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Projektová dokumentace „Stavební úpravy objektu KJO, ul. Kranichova 8, Ostrava - Slezská Ostrava“

Spisové číslo: OU-43260/90-2022
II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení průzkumů dle Přílohy č. 1 zadávací dokumentace, zpracování projektové dokumentace pro společné povolení vč. související inženýrské činnosti, zpracování dokumentace pro provedení stavby vč. projektu interiéru v souladu s metodou „Building Information Modeling“ (dále jen „BIM“) a autorský dozor pro akci „Stavební úpravy objektu KJO, ul. Kranichova 8, Ostrava - Slezská Ostrava“.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/06/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 109-308212

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 08/07/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 12/07/2022
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 08/07/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 12/07/2022
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: