Dodávky - 348551-2022

29/06/2022    S123

Nemecko-Karlsruhe: Krídlo M – Vykurovanie a vetranie hlavnej konštrukcie krídla M

2022/S 123-348551

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2022/S 102-281579)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Spoločné výskumné centrum (JRC), Karlsruhe, JRC.G — Nucleare Überwachung und Sicherheit (Karlsruhe), JRC.G.1 — JRC Sites, Radioprotection and Security
Poštová adresa: PO Box 2340
Mesto/obec: Karlsruhe
Kód NUTS: DE123 Karlsruhe, Landkreis
PSČ: 76125
Štát: Nemecko
E-mail: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Krídlo M – Vykurovanie a vetranie hlavnej konštrukcie krídla M

Referenčné číslo: JRC/KRU/2022/OP/1063
II.1.2)Hlavný kód CPV
44620000 Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich časti
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Krídlo M – Vykurovanie a vetranie hlavnej konštrukcie krídla M.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
24/06/2022
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 102-281579

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 04/07/2022
Miestny čas: 16:00
má byť:
Dátum: 18/07/2022
Miestny čas: 16:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 06/07/2022
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 20/07/2022
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: