Pomozte nám optimalizovat stránky TED: Vyplňte prosím krátký dotazník

Služby - 348670-2019

25/07/2019    S142    Agentury - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Španělsko-Alicante: Zajištění služeb školení pro úřad EUIPO

2019/S 142-348670

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
Národní identifikační číslo: V-03965324
Poštovní adresa: Avenida de Europa, 4
Obec: Alicante
Kód NUTS: ES521
PSČ: 03008
Země: Španělsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5174
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zajištění služeb školení pro úřad EUIPO

Spisové číslo: AO/005/19
II.1.2)Hlavní kód CPV
80500000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této výzvy k podání nabídky je podpis nejvýše 3 rámcových smluv v kaskádě na každou položku za účelem poskytování (budoucími poskytovateli služeb) různých vzdělávacích kurzů, konferencí, seminářů, koučování a aktivit v oblasti elektronického učení, jakož i odpovídajících vzdělávacích a výukových podpůrných materiálů ve všech formátech.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 900 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro Maximální počet částí: 2
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Duševní vlastnictví.

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
80500000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ES521
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANĚLSKO.

II.2.4)Popis zakázky:

Tato položka se týká návrhu vzdělávacích a školicích aktivit v oblasti duševního vlastnictví (IP) a jejich poskytování zaměstnancům úřadu. Mezi tyto služby patří zajištění školitelů, výukových materiálů a dokumentů, příprava a analýza potřeb a předložení hodnotících zpráv po poskytnutí služeb. Hlavním cílem této položky je zajistit přednášky na vysoké akademické úrovni týkající se různých témat v oblasti práva duševního vlastnictví.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Měkké dovednosti a odborné znalosti

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
80500000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ES521
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANĚLSKO.

II.2.4)Popis zakázky:

Tato položka se týká návrhu a poskytování vzdělávacích aktivit, tj. školení, koučování, standardního elektronického učení, kombinovaného učení, podpůrných materiálů pro výuku a konference, rozvíjení měkkých dovedností a odborných znalostí zaměstnanců úřadu.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 3
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 20/09/2019
Místní čas: 13:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 24/09/2019
Místní čas: 11:00
Místo:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, ŠPANĚLSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Každý uchazeč může vyslat až 2 zástupce. Úřad musí být informován prostřednictvím e-mailu na adresu procurement@euipo.europa.eu o jménech a číslech dokladů totožnosti návštěvníků do 23.9.2019.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou používány elektronické objednávky
Budou přijímány elektronické faktury
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:

Tato zadávací dokumentace bude k dispozici ke stažení na adrese uvedené v bodu I.3). Tato internetová stránka bude pravidelně aktualizována a je tedy na odpovědnosti uchazečů se na ni v průběhu období nabídkového řízení pravidelně vracet a čerpat informace z provedených aktualizací, úprav nebo odpovědí na otázky.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Země: Francie
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu

Internetová adresa: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost žalobce.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/07/2019