Diensten - 34937-2018

25/01/2018    S17

Lietuva-Panevėžys: Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos

2018/S 017-034937

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Nacionalinis registracijos Nr.: 288724610
Adresas: Laisvės a. 20, LT-35200
Miestas: Panevėžys
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pašto kodas: LT-35200
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Jolanta Valužienė
El. paštas: jolanta.valuziene@panevezys.lt
Telefonas: +8 45501292
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.panevezys.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6392
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=379446
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=379446&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ir koregavimo paslaugos

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71240000 Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Kompleksinio (detaliųjų planų) teritorijų planavimo dokumentų rengimas – apie 60,00 ha; kompleksinio (detaliųjų planų) teritorijų planavimo dokumentų keitimas – apie 70,00 ha; kompleksinio (detaliųjų planų) teritorijų planavimo dokumentų koregavimas – apie 80,00 ha. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti paslaugų už visą numatomą (orientacinę) sutarties bendrą vertę. Planuojamas rengti preliminarus paslaugų kiekis gali didėti / mažėti apie 70 proc. nuo preliminaraus kiekio ir nuo susidariusio poreikio.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71240000 Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Panevėžio miestas.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Kompleksinio (detaliųjų planų) teritorijų planavimo dokumentų rengimas – apie 60,00 ha; kompleksinio (detaliųjų planų) teritorijų planavimo dokumentų keitimas – apie 70,00 ha; kompleksinio (detaliųjų planų) teritorijų planavimo dokumentų koregavimas – apie 80,00 ha. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti paslaugų už visą numatomą (orientacinę) sutarties bendrą vertę. Planuojamas rengti preliminarus paslaugų kiekis gali didėti / mažėti apie 70 proc. nuo preliminaraus kiekio ir nuo susidariusio poreikio.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Paslaugų teikėjas gaus užsakymus dėl konkrečių teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo. Paslaugų teikėjas, gavęs užsakymą dėl paslaugos, vieną teritorijų planavimo dokumentą turi parengti per 9 mėnesių laikotarpį. Paslaugos teikimo terminas gali būti pratęsiamas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų šalių pasirašomu papildomu susitarimu, kuris yra neatskiriama sutarties dalis.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Sutarties nutraukiant sutartį dėl paslaugų teikėjo kaltės, paslaugų teikėjas per 7 (septynias) darbo dienas sumoka pirkėjui 5 000,00 EUR (penki tūkstančiai eurų) baudą, kurios sumokėjimas neatleidžia paslaugų teikėjo nuo pareigos atlyginti visus pirkėjo patirtus nuostolius, paslaugų teikėjui nevykdant ar netinkamai vykdant šią sutartį.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 26/02/2018
Vietos laikas: 13:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 3 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 26/02/2018
Vietos laikas: 13:45
Vieta:

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, 316 kab., Laisvės a.20, Panevėžys.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 11 dalimi, tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Panevėžio apygardos teismas
Adresas: Elektros g. 9
Miestas: Panevėžys
Pašto kodas: LT- 35175
Šalis: Lietuva
El. paštas: panevezio.apygardos@teismas.lt
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
23/01/2018