Služby - 350736-2016

Zobraziť úsporné zobrazenie

08/10/2016    S195

Poľsko-Varšava: Nákup digitálneho modelu povrchu na hraniciach EÚ

2016/S 195-350736

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 1.10.2016, 2016/S 190-339985)

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, POĽSKO. Tel. +48 222059500. Fax +48 222059501. E-mail: procurement@frontex.europa.eu

Namiesto 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

6.10.2016 (16:00) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

13.10.2016 ...

Viď 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

19.10.2016 (16:00) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

26.10.2016 ...