Zobrazování adres URL v oznámeních s elektronickými formuláři ovlivňuje technická chyba. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Mezitím doporučujeme smazat čárku (nebo jakýkoli jiný zvláštní znak), který se objeví na konci URL. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Služby - 350794-2019

26/07/2019    S143

Itálie-Ispra: Kontrola podpory zemědělství v rámci společné zemědělské politiky (SZP) formou monitorování - satelitních časosběrných snímků „time stacks“ ve velmi vysokém rozlišení poskytovaných v podobě samotného produktu nebo jako přístup ke službě v roce 2019

2019/S 143-350794

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 133-325759)

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, JRC — Joint Research Centre, JRC.D - Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.5 — Food Security
Poštovní adresa: Via Enrico Fermi 2749
Obec: Ispra (VA)
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: I-21027
Země: Itálie
E-mail: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/jrc/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Kontrola podpory zemědělství v rámci společné zemědělské politiky (SZP) formou monitorování - satelitních časosběrných snímků „time stacks“ ve velmi vysokém rozlišení poskytovaných v podobě samotného produktu nebo jako přístup ke službě v roce 2019

Spisové číslo: JRC/IPR/2019/OP/2384
II.1.2)Hlavní kód CPV
72300000 Datové služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této zakázky je nákup takových časosběrných snímků, tj. časových signálových odchylek (časových os) buď jako samotného produktu, nebo prostřednictvím portálu, který umožňuje extrahování informací pro další použití v rámci kampaně v roce 2019.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/07/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 133-325759

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 12/08/2019
Místní čas: 16:00
Má být:
Datum: 16/08/2019
Místní čas: 16:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 13/08/2019
Místní čas: 11:00
Má být:
Datum: 19/08/2019
Místní čas: 09:30
Číslo oddílu: II.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Doba trvání smlouvy, rámcové smlouvy nebo dynamického nákupního systému
Namísto:

Doba trvání v měsících: 12

Má být:

Doba trvání v měsících: 6

VII.2)Další dodatečné informace: