Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 352404-2021

13/07/2021    S133

Německo-Kolín: Projekt Horizont Evropa: Experimentální výzkum stavu virového prstence u vrtulníků

2021/S 133-352404

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA)
Poštovní adresa: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Obec: Cologne
Kód NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
PSČ: 50668
Země: Německo
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Adresa profilu zadavatele: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8907
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8907
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Bezpečnost letectví, životní prostředí

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Projekt Horizont Evropa: Experimentální výzkum stavu virového prstence u vrtulníků

Spisové číslo: EASA.2021.HVP.19
II.1.2)Hlavní kód CPV
73000000 Výzkum a vývoj a související služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Stav virového prstence (VRS) je aerodynamickým stavem vrtulníků, který nastává při téměř vertikálním nebo vertikálním klesání, pokud relativní rychlost vzestupného proudění odpovídá vyvolanému proudění od hlavního rotoru směrem dolů. Tento výzkum by měl lépe porozumět jevu VRS u různých druhů vrtulníků, metodám analytické a simulační předpovědi a metodám letových zkoušek pro jeho určení. Dále by měl poskytnout údaje o účinnosti alternativních manévrů vybrání, jako je manévr navržený kapitánem Vuichardem.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
73100000 Výzkum a experimentální vývoj
73300000 Návrh a realizace výzkumu a vývoje
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

V rámci tohoto experimentálního výzkumu bude požadován následující výsledek:

1) pokusně stanovit letové podmínky, za kterých se začíná tvořit stav virového prstence (VRS) pro alespoň tři různé typy vrtulníků na podporu a vyhodnocení správnosti teoretických metod pro předpovídání hranic virového prstence;

2) experimentálně vyhodnotit účinnost Vuichardovy techniky vybrání v případě alespoň tří různých typů vrtulníků.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Technická kvalita / Váha: 60
Cena - Váha: 40
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Horizont Evropa.

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 15/11/2021
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 4 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 16/11/2021
Místní čas: 10:00
Místo:

Internetové setkání.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
06/07/2021