Stavební práce - 369991-2020

07/08/2020    S152

Česko-Praha: Stavební práce

2020/S 152-369991

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 111-268773)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Institut klinické a experimentální medicíny
Národní identifikační číslo: 00023001
Poštovní adresa: Vídeňská 1958/9
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 140 21
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Klára Zábrodská, advokát
E-mail: zabrodska@akzr.cz
Tel.: +420 222315655
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.ikem.cz
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/IKEM

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

IKEM Praha - Výstavba budov G1 a G2 k rozšíření kapacit

II.1.2)Hlavní kód CPV
45000000 Stavební práce
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem zakázky je výstavba nového objektu G1, G2 (nových lůžkových objektů G1, G2 spojených do jedné budovy s převahou lůžek intenzivní péče) v severní části areálu zadavatele na adrese Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4-Krč, ČESKÁ REPUBLIKA.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/08/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 111-268773

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 25/08/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 26/08/2020
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 25/08/2020
Místní čas: 10:01
Má být:
Datum: 26/08/2020
Místní čas: 10:01
VII.2)Další dodatečné informace: