Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dodávky - 370438-2020

TINázovSlovensko-Bratislava: Špecializované optické prístroje
NDČíslo zverejnenia oznámenia370438-2020
PDDátum uverejnenia07/08/2020
OJČíslo vydania série S úradného vestníka152
TWMesto kupujúcehoBRATISLAVA
AUOficiálny názov kupujúcehoMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky (00151866)
OLPôvodný jazykSK
CYKrajina kupujúcehoSK
AATyp kupujúceho1 - Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán
HAInštitúcia/agentúra EÚ-
DSDokument bol zaslaný04/08/2020
DTLehota na predloženie07/09/2020
NCTyp zmluvy2 - Dodávky
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie4 - Európska únia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky1 - Najnižšia cena
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)38636000 - Špecializované optické prístroje
48611000 - Databázový softvérový balík
RCMiesto plnenia (NUTS)SK0
IAInternetová adresa (URL)http://www.minv.sk
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ