Na internetových stránkách TED se od 2.11.2022 používají elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy.

Služby - 371719-2018

25/08/2018    S163

Belgie-Brusel: Poskytování služeb v oblasti lékařství (mezioborového) v Bruselu

2018/S 163-371719

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2018/S 146-333499)

Právní základ:

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Direction générale ressources humaines et sécurité, unité DDG.HR.R.1 «Finances, marchés publics et contrôle interne»
Poštovní adresa: Bureau SC11 06/049
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
Adresa profilu zadavatele: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytování služeb v oblasti lékařství (mezioborového) v Bruselu

Spisové číslo: HR/R1/PO/2017/026
II.1.2)Hlavní kód CPV
85100000 Zdravotnické zabezpečení
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této zakázky je zajistit Ředitelství péče o zdraví a příznivých pracovních podmínek rámcové smlouvy o poskytování zdravotnických služeb, jak je popsáno níže. Uvedené služby mohou zajišťovat samostatní poskytovatelé služeb, seskupení samostatných poskytovatelů služeb, kliniky, lékařské ordinace nebo konsorcia lékařských specialistů v oblastech vymezených ve specifikacích. Tito poskytovatelé služeb, radiologové, kardiologové, biologové, praktičtí lékaři, lékaři se specializací na pracovní lékařství, psychiatři a oftalmologové budou v úzké spolupráci s Ředitelstvím péče o zdraví a dobré zdravotní podmínky poskytovat služby uvedené v rámcových smlouvách.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/08/2018
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 146-333499

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Namísto:
Datum: 31/08/2018
Má být:
Datum: 21/09/2018
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 04/09/2018
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 28/09/2018
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Otevírání nabídek proběhne v GŘ HR dne 28.9.2018 v 10:00 (CET) v budově Evropské komise, DG Ressources humaines et sécurité, Rue de la Science 11, 1040, Bruxelles, BELGIE; „HR Salle Verte“.

Informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: viz internetová adresa uvedená v bodu I.3 (výzva k účasti v nabídkovém řízení).