Diensten - 372703-2015

Beknopt weergeven

22/10/2015    S205    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Norwich: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2015/S 205-372703

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Norfolk County Council
RM 117 County Hall, Martineau Lane
Ter attentie van: Annie Southgate
NR1 1DH Norwich
Verenigd Koninkrijk
E-mail: sourcingteam@norfolk.gov.uk

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.norfolk.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: www.In-Tendhost.co.uk

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

85000000, 80000000, 85323000, 80340000

Beschrijving
Gezondheidszorg en maatschappelijk werk.
Diensten voor onderwijs en opleiding.
Diensten voor maatschappelijke gezondheidszorg.
Diensten voor bijzonder onderwijs.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 10 484 616 GBP
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: NCCT40793
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

East Coast Community Healthcare CIC
1 Common Lane North
NR34 9BN Beccles
Verenigd Koninkrijk
E-mail: peter.gosling1@nhs.net
Telefoon: +44 1502719500
Internetadres: www.eastcoastch.co.uk

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 10 484 616 GBP
Zonder btw