Diensten - 372703-2015

Beknopt weergeven

22/10/2015    S205    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Norwich: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2015/S 205-372703

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Norfolk County Council
Postadres: RM 117 County Hall, Martineau Lane
Plaats: Norwich
Postcode: NR1 1DH
Land: Verenigd Koninkrijk
Ter attentie van: Annie Southgate
E-mail: sourcingteam@norfolk.gov.uk

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.norfolk.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: www.In-Tendhost.co.uk

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk, 80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding, 85323000 Diensten voor maatschappelijke gezondheidszorg, 80340000 Diensten voor bijzonder onderwijs

Beschrijving
Gezondheidszorg en maatschappelijk werk.
Diensten voor onderwijs en opleiding.
Diensten voor maatschappelijke gezondheidszorg.
Diensten voor bijzonder onderwijs.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 10 484 616 GBP
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: NCCT40793
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: East Coast Community Healthcare CIC
Postadres: 1 Common Lane North
Plaats: Beccles
Postcode: NR34 9BN
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: peter.gosling1@nhs.net
Telefoon: +44 1502719500
Internetadres: www.eastcoastch.co.uk

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 10 484 616 GBP
Zonder btw