Diensten - 374668-2015

Beknopt weergeven

23/10/2015    S206    Storitve - Obvestilo o oddaji naročila - Postopek s pogajanji 

Slovenija-Maribor: Storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in pripadajoče opreme

2015/S 206-374668

Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe

Direktiva 2004/17/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Pošta Slovenije d.o.o.
Poštni naslov: Slomškov trg 10
Kraj: Maribor
Poštna številka: SI-2000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Sektor za investicije in nabavo
V roke: Zdenka Trinko
E-pošta: zdenka.trinko@posta.si
Telefon: +386 24492309
Telefaks: +386 24492379

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://www.posta.si

I.2)Glavna področja dejavnosti
Poštne storitve
I.3)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik
Vzdrževanje vozil.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 1: Storitve vzdrževanja in popravljanja
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma
II.1.4)Kratek opis naročila ali nabave:
Vzdrževanje vozil.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil

50110000 Storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in pripadajoče opreme

II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
II.2)Skupna končna vrednost naročil
II.2.1)Skupna končna vrednost naročil

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Postopek s pogajanji po predhodni objavi
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
12/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom

Obvestilo o naročilu

Številka obvestila v UL: 2015/S 102-186402 z dne 29.5.2015

Oddelek V: Oddaja naročila

V.1)Oddaja in vrednost naročila
Št. naročila: 12/2015
Št. sklopa: 1 - Naziv: Vzdrževanje vozil Audi in VW področje Maribora, Ljubljane, Ptuja in Kopra
V.1.1)Datum oddaje naročila:
20.10.2015
V.1.2)Informacije o ponudbah
V.1.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Porsche Inter Auto d.o.o.
Poštni naslov: Bravničarjeva ulica 5
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija

V.1.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 112 448 EUR
Brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupe
V.1)Oddaja in vrednost naročila
Št. naročila: 12/2015
Št. sklopa: 2 - Naziv: Vzdrževanje vozil Renault področje Maribora, Radelj, Slov. Gradca
V.1.1)Datum oddaje naročila:
20.10.2015
V.1.2)Informacije o ponudbah
V.1.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Avto Koletnik d.o.o.
Poštni naslov: Kraljeviča Marka ulica 15B
Kraj: Maribor
Poštna številka: SI-2000
Država: Slovenija

V.1.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 587 704 EUR
Brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupe
V.1)Oddaja in vrednost naročila
Št. naročila: 12/2015
Št. sklopa: 3 - Naziv: Vzdrževanje vozil znamke Renault območje Domžal
V.1.1)Datum oddaje naročila:
20.10.2015
V.1.2)Informacije o ponudbah
V.1.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Avto Set d.o.o.
Poštni naslov: Dragomelj 26
Kraj: Domžale
Poštna številka: SI-1230
Država: Slovenija

V.1.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 101 257 EUR
Brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupe
V.1)Oddaja in vrednost naročila
Št. naročila: 12/2015
Št. sklopa: 4 - Naziv: Vzdrževanje vozil znamke Renault območje NG, Ajdovščine, Postojne, Ilir. Bistrice, KP in Tolmina
V.1.1)Datum oddaje naročila:
20.10.2015
V.1.2)Informacije o ponudbah
V.1.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Trgo ABC d.o.o.
Poštni naslov: Istrska cesta 12
Kraj: Koper – Capodistria
Poštna številka: SI-6000
Država: Slovenija

V.1.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 553 056 EUR
Brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupe
V.1)Oddaja in vrednost naročila
Št. naročila: 12/2015
Št. sklopa: 5 - Naziv: Vzdrževanje vozil Renault območje Rog. Slatine
V.1.1)Datum oddaje naročila:
20.10.2015
V.1.2)Informacije o ponudbah
V.1.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Avto Servis Strašek d.o.o.
Poštni naslov: Krtince 15
Kraj: Podplat
Poštna številka: SI-3241
Država: Slovenija

V.1.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 74 407 EUR
Brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupe
V.1)Oddaja in vrednost naročila
Št. naročila: 12/2015
Št. sklopa: 6 - Naziv: Vzdrževanje vozil zname VW na območju NG
V.1.1)Datum oddaje naročila:
20.10.2015
V.1.2)Informacije o ponudbah
V.1.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Avtomag d.o.o.
Poštni naslov: Vipavska cesta 16A
Kraj: Nova Gorica
Poštna številka: SI-5000
Država: Slovenija

V.1.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 2 808 EUR
Brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupe

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.2)Dodatne informacije:
VI.3)Pritožbeni postopki
VI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Pošta Slovenije d.o.o.
Poštni naslov: Slomškov trg 10
Kraj: Maribor
Poštna številka: SI-2000
Država: Slovenija

VI.3.2)Vložitev pritožb
VI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb

Uradno ime: Pošta Slovenije d.o.o.
Poštni naslov: Slomškov trg 10
Kraj: Maribor
Poštna številka: SI-2000
Država: Slovenija

VI.4)Datum pošiljanja tega obvestila:
21.10.2015