Služby - 375802-2019

09/08/2019    S153

Taliansko-Parma: Poradenské služby v oblasti riadenia

2019/S 153-375802

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 128-311695)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
Poštová adresa: Via Carlo Magno 1A
Mesto/obec: Parma
Kód NUTS: ITH52 Parma
PSČ: 43126
Štát: Taliansko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad BEREC – Agentúra na podporu orgánu BEREC
Mesto/obec: Riga
Kód NUTS: LV LATVIJA
Štát: Lotyšsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: CdT – Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Štát: Luxembursko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: CEDEFOP – Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania
Mesto/obec: Thessaloniki
Kód NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Štát: Grécko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: CPVO – Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín
Mesto/obec: Angers Cedex 2
Kód NUTS: FR FRANCE
Štát: Francúzsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EACEA – Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Štát: Belgicko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EBA – Európsky orgán pre bankovníctvo
Mesto/obec: Paris La Défense Cedex
Kód NUTS: FR FRANCE
Štát: Francúzsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: ECHA – Európska chemická agentúra
Mesto/obec: Helsinki
Kód NUTS: FI SUOMI / FINLAND
Štát: Fínsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EDA – Európska obranná agentúra
Mesto/obec: Ixelles
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Štát: Belgicko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EEA – Európska environmentálna agentúra
Mesto/obec: Copenhagen
Kód NUTS: DK DANMARK
Štát: Dánsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EFCA – Európska agentúra pre kontrolu rybárstva
Mesto/obec: Vigo
Kód NUTS: ES ESPAÑA
Štát: Španielsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EIB – Európska investičná banka
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Štát: Luxembursko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EIGE – Európsky inštitút pre rodovú rovnosť
Mesto/obec: Vilnius
Kód NUTS: LT LIETUVA
Štát: Litva
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EIT – Európsky inovačný a technologický inštitút
Mesto/obec: Budapest
Kód NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Štát: Maďarsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EMA – Európska agentúra pre lieky
Mesto/obec: Amsterdam
Kód NUTS: NL NEDERLAND
Štát: Holandsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: ENISA – Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť
Mesto/obec: Maroussi
Kód NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Štát: Grécko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: ERCEA – Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Štát: Belgicko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: ESMA – Európsky orgán pre cenné papiere a trhy
Mesto/obec: Paris
Kód NUTS: FR FRANCE
Štát: Francúzsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: eu-LISA – Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Mesto/obec: Tallin
Kód NUTS: EE EESTI
Štát: Estónsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EUROJUST – Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach
Mesto/obec: The Hague
Kód NUTS: NL NEDERLAND
Štát: Holandsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Europol – Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva
Mesto/obec: The Hague
Kód NUTS: NL NEDERLAND
Štát: Holandsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: F4E – spoločný podnik Fusion for Energy
Mesto/obec: Barcelona
Kód NUTS: ES ESPAÑA
Štát: Španielsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: FRA – Agentúra Európskej únie pre základné práva
Mesto/obec: Vienna
Kód NUTS: AT ÖSTERREICH
Štát: Rakúsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Frontex – Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž
Mesto/obec: Warsaw
Kód NUTS: PL POLSKA
Štát: Poľsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: GSA – Agentúra pre európsky GNSS
Mesto/obec: Prague
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Štát: Česko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EU-OSHA – Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Mesto/obec: Bilbao
Kód NUTS: ES ESPAÑA
Štát: Španielsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Spoločný podnik SESAR (Single European Sky ATM Research)
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Štát: Belgicko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Spoločný podnik Shift2Rail
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Štát: Belgicko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: SRB – Jednotná rada pre riešenie krízových situácií
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Štát: Belgicko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poradenské služby v oblasti riadenia

Referenčné číslo: OC/EFSA/FIN/2019/01
II.1.2)Hlavný kód CPV
79410000 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) je vedúcim orgánom EÚ pre túto výzvu na predloženie ponúk. Medzi ďalšie orgány EÚ, ktoré sa k nej pripájajú, patria: Úrad BEREC, CdT, Cedefop, CPVO, EACEA, EBA, ECHA, EDA, EEA, EFCA, EIB, EIGE, EIT, EMA, ENISA, ERCEA, ESMA, eu-LISA, Eurojust, Europol, spoločný podnik F4E, FRA, Frontex, GSA, EU-OSHA, spoločný podnik SESAR, spoločný podnik Shift2Rail, SRB. Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je poskytnúť zúčastneným orgánom EÚ viacročný blok poradenských služieb v oblasti riadenia súvisiacich s obchodnou transformáciou a operačným rozvojom, ktoré sú potrebné na zlepšenie hodnoty, efektívnosti a účinnosti orgánov EÚ.

Uchádzač musí byť schopný pokryť celý životný cyklus poradenských služieb v oblasti riadenia – od strategickej analýzy, cez strategické plánovanie, až po zavedenie a realizáciu politík, procesov a nástrojov riadenia, t. j. vývoj, ako aj zavedenie metód.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
06/08/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 128-311695

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: II.1.5)
Miesto, kde má byť text upravený: Predpokladaná celková hodnota
Namiesto:

Hodnota bez DPH: 45 000 000,00 EUR

má byť:

Hodnota bez DPH: 50 000 000,00 EUR

Číslo oddielu: II.2.6)
Miesto, kde má byť text upravený: Predpokladaná hodnota
Namiesto:

Hodnota bez DPH: 45 000 000,00 EUR

má byť:

Hodnota bez DPH: 50 000 000,00 EUR

Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 06/09/2019
Miestny čas: 14:30
má byť:
Dátum: 13/09/2019
Miestny čas: 14:30
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 09/09/2019
Miestny čas: 14:30
má byť:
Dátum: 16/09/2019
Miestny čas: 14:30
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie:

Špecifikácie obstarávania boli aktualizované pomocou funkcie sledovania zmien a sú zverejnené na tomto odkaze: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-documents.html?cftId=5026.