Služby - 376480-2022

 • 376480-2022: Slovensko-Bratislava: Stavebný dozor
  Dátum uverejnenia:12/07/2022
  Dokument:Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii – štandardný režim
  Názov obstarávateľa:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  • 221481-2023: Slovensko-Bratislava: Stavebný dozor
   Dátum uverejnenia:14/04/2023
   Dokument:Oznámenie o výsledku verejného obstarávania alebo oznámenie o udelení koncesie – štandardný režim
   Názov obstarávateľa:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky