Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 376789-2015

Beknopt weergeven

27/10/2015    S208

België-Brussel: Onderzoek naar de tenuitvoerlegging, monitoring en evaluatie van maatregelen in het kader van Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad om de kosten voor de totstandbrenging van breedbandinfrastructuur voor hogesnelheidsinternet te verminderen en sectoroverschrijdende samenwerking voor de uitbouw van ICT-infrastructuur te vergemakkelijken — SMART 2015/0001

2015/S 208-376789

Onvolledige procedure

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 22.7.2015, 2015/S 139-255598)

Europese Commissie, directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie, eenheid B1 — Regelgevingscoördinatie en Ondernemingen, t.a.v. de heer Wolf-Dietrich Grussmann, hoofd administratieve eenheid, BU25, 04/054, 1049 Brussel, BELGIË. Contactpunt: Centrale Financiële Afdeling. E-mail: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu


Noot:

De opdracht is niet gegund.

Inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen bij:

Europese Commissie, directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie, eenheid R2 –– Financiën, t.a.v. Marie-Christine Laffineur, kantoor: BU 25, 04/024, 1049 Brussel, BELGIË. E-mail: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu