Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 378775-2019

12/08/2019    S154

Malta-Marsa: Provedení průzkumu s cílem porozumět migraci související se získáním azylu (SAM)

2019/S 154-378775

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 148-363136)

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: EASO – Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
Obec: Marsa
Kód NUTS: MT001 Malta
PSČ: 1917
Země: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Provedení průzkumu s cílem porozumět migraci související se získáním azylu (SAM)

Spisové číslo: EASO/2019/734
II.1.2)Hlavní kód CPV
79311000 Průzkum služeb
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Konkrétním cílem projektu SAM je provést rozsáhlý průzkum mezi žadateli o azyl a osobami požívajícími mezinárodní ochranu pobývajícími ve 3 evropských zemích – Belgii, Francii a Norsku (zemích průzkumu). Shromážděné informace budou především využity k lepšímu pochopení odrazujících a podněcujících faktorů, cestovní historie a očekávání spojených se začleňováním obyvatel v přijímacích střediscích. Kvantitativní údaje i kvalitativní informace budou shromažďovány přímo od přijímaných obyvatel prostřednictvím předem stanoveného protokolu pro sběr vzorků. Výsledkem bude vypracování zprávy, kterou úřad EASO využije pro interní účely.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
07/08/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 148-363136

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 02/09/2019
Má být:
Datum: 16/09/2019
Místní čas: 14:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 03/09/2019
Místní čas: 11:00
Má být:
Datum: 17/09/2019
Místní čas: 11:00
VII.2)Další dodatečné informace: