Služby - 379167-2021

27/07/2021    S143

Itálie-Ispra: Provozní podpora pro činnosti v podobě monitorování stavu zemědělských plodin a předpovídání výnosů (MARSOP)

2021/S 143-379167

Předběžné oznámení

Toto oznámení je pouze pro předběžné informace

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Společné výzkumné středisko (JRC), JRC.D – Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.5 – Food Security
Poštovní adresa: Via Enrico Fermi 2749
Obec: Ispra (VA)
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: I-21027
Země: Itálie
E-mail: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9039
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Provozní podpora pro činnosti v podobě monitorování stavu zemědělských plodin a předpovídání výnosů (MARSOP)

Spisové číslo: JRC/IPR/2021/OP/1920-PIN
II.1.2)Hlavní kód CPV
77100000 Zemědělské služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Provádění článku 22 horizontálního nařízení společné zemědělské politiky REG (2013) 1306 o monitorování zemědělských zdrojů (MARS), JRC.D.5 poskytuje Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (GŘ AGRI) včasné, nezávislé a vysoce kvalitní informace o stavu a vývoji plodin, včetně kvantitativních prognóz zemědělských výnosů a produkce v EU a sousedních zemích. Tyto informace používá GŘ AGRI k zajištění bezpečnosti potravin a k rozhodování na zemědělských trzích.

Provozní služby udržují provoz a další rozvoj systému pro předpovídání výnosů zemědělských plodin MARS (MCYFS) v rámci činností monitorování plodin ve Společném výzkumném středisku (JRC).

Pro toto výběrové řízení jsou provozní služby pro systém pro předpovídání výnosů zemědělských plodin MARS (MCYFS) organizovány ve třech různých položkách.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 7 500 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Agrometeorologické informace

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
77100000 Zemědělské služby
72240000 Analýza systémů a programovací služby
72310000 Zpracování dat
72420000 Vývojové internetové služby
73000000 Výzkum a vývoj a související služby
72320000 Databázové služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ITC41 Varese
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITÁLIE.

II.2.4)Popis zakázky:

Cílem položky č. 1 je získat a zpracovat agrometeorologické údaje pro příjem a použití v systému MARS. Zdroje meteorologických údajů, které mají být získány a zpracovány, jsou v zásadě dva: pozorované meteorologické údaje z meteorologických stanic v Evropě a modelové meteorologické údaje vytvořené v Evropském středisku pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF) v různých dodacích lhůtách. Zpracování dat zahrnuje kontrolu kvality, prostorovou a časovou agregaci a příjem do systému MARS téměř v reálném čase.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Satelitní údaje

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
77100000 Zemědělské služby
72240000 Analýza systémů a programovací služby
72310000 Zpracování dat
72320000 Databázové služby
72420000 Vývojové internetové služby
73000000 Výzkum a vývoj a související služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ITC41 Varese
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITÁLIE.

II.2.4)Popis zakázky:

Položka č. 2 spočívá v podpoře infrastruktury dálkového snímání v rámci systému pro předpovídání výnosů zemědělských plodin MARS v případě různých světových oblastí včetně globálního pokrytí v případě některých produktů. Služba zahrnuje sběr dat, předběžné zpracování a výpočet odvozených produktů pro družice dálkového snímání METOP-AVHRR a produkty Copernicus.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Agronomické informace z modelů plodin

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
77100000 Zemědělské služby
72240000 Analýza systémů a programovací služby
72310000 Zpracování dat
72320000 Databázové služby
72420000 Vývojové internetové služby
73000000 Výzkum a vývoj a související služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ITC41 Varese
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITÁLIE.

II.2.4)Popis zakázky:

Služby v rámci této položky zahrnují zpracování modelů růstu plodin v téměř reálném čase v Evropě a dalších regionech světa na základě pozorovaných a/nebo simulovaných údajů o počasí v případě konkrétních cílových plodin. S modelovým výstupem se provádí statistická analýza s cílem předpovídat výnosy. Kontrola a zobrazování databáze a skladu JRC MARS obsahující agrometeorologické, agronomické a další související údaje prostřednictvím specializovaných nástrojů a služeb, jako je například prohlížeč JRC MARS, a šíření údajů a informací prostřednictvím uzpůsobených platforem, jako je například JRC MARS Explorer, jsou nedílnou součástí této položky č. 3.

II.2.14)Další informace
II.3)Předpokládané datum zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení:
20/09/2021

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Toto oznámení předběžných informací oznamuje záměr veřejného zadavatele zveřejnit budoucí výzvu k podávání nabídek. V této fázi nejsou k dispozici žádné další informace nebo dokumenty. Zainteresované hospodářské subjekty vyzýváme, aby se zaregistrovaly na adrese uvedené v oddílu I.3), aby tak byly informovány ohledně zveřejnění oznámení o zakázce a zadávací dokumentace, včetně specifikací nabídkového řízení.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
20/07/2021