Dodávky - 380343-2021

27/07/2021    S143

Česko-Praha: Zdravotnický spotřební materiál

2021/S 143-380343

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 134-355638)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Národní identifikační číslo: 00216208
Poštovní adresa: Kateřinská 1660/32
Obec: Praha 2
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 121 08
Země: Česko
Kontaktní osoba: Iveta Stachová
E-mail: iveta.stachova@lf1.cuni.cz
Tel.: +420 224964260
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.lf1.cuni.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil1.LFUK

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Laboratorní materiál

Spisové číslo: 5210022
II.1.2)Hlavní kód CPV
33140000 Zdravotnický spotřební materiál
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky pipet a špiček, rukavic, buničin, mikroskopovacích sklíček, nůžek, pinzet, zkumavek pro homogenizaci tkáně a dalšího laboratorního materiálu dle konkrétních požadavků Zadavatele, jejichž bližší specifikace je uvedena níže v této zadávací dokumentaci a její Příloze č. 8 a v Příloze č. 1 vzorového textu Rámcové dohody vztahující se ke každé jednotlivé části veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část veřejné zakázky bude realizován na základě Rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu 2 let trvání Rámcové dohody.

V souladu s ustanovením § 35 ZZVZ je veřejná zakázka rozdělena na tři (3) části.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/07/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 134-355638

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Část č.: Část č.: 2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 10/08/2021
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 12/08/2021
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Část č.: Část č.: 2
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 10/08/2021
Místní čas: 10:05
Má být:
Datum: 12/08/2021
Místní čas: 10:05
VII.2)Další dodatečné informace:

Změna se týká lhůty pro podání nabídek a termínu otevírání jen u části 2 Rukavice a ostatní laboratorní materiál.