Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dodávky - 380343-2021

27/07/2021    S143

Česko-Praha: Zdravotnický spotřební materiál

2021/S 143-380343

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 134-355638)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Národní identifikační číslo: 00216208
Poštovní adresa: Kateřinská 1660/32
Obec: Praha 2
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 121 08
Země: Česko
Kontaktní osoba: Iveta Stachová
E-mail: iveta.stachova@lf1.cuni.cz
Tel.: +420 224964260
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.lf1.cuni.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil1.LFUK

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Laboratorní materiál

Spisové číslo: 5210022
II.1.2)Hlavní kód CPV
33140000 Zdravotnický spotřební materiál
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky pipet a špiček, rukavic, buničin, mikroskopovacích sklíček, nůžek, pinzet, zkumavek pro homogenizaci tkáně a dalšího laboratorního materiálu dle konkrétních požadavků Zadavatele, jejichž bližší specifikace je uvedena níže v této zadávací dokumentaci a její Příloze č. 8 a v Příloze č. 1 vzorového textu Rámcové dohody vztahující se ke každé jednotlivé části veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část veřejné zakázky bude realizován na základě Rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu 2 let trvání Rámcové dohody.

V souladu s ustanovením § 35 ZZVZ je veřejná zakázka rozdělena na tři (3) části.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/07/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 134-355638

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Část č.: Část č.: 2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 10/08/2021
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 12/08/2021
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Část č.: Část č.: 2
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 10/08/2021
Místní čas: 10:05
Má být:
Datum: 12/08/2021
Místní čas: 10:05
VII.2)Další dodatečné informace:

Změna se týká lhůty pro podání nabídek a termínu otevírání jen u části 2 Rukavice a ostatní laboratorní materiál.