Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 384137-2019

14/08/2019    S156

Belgie-Brusel: Dekarbonizace v lodní přepravě Technická studie týkající se budoucnosti indexu energeticky účinného designu (EEDI)

2019/S 156-384137

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Mobility and Transport Directorate D, Logistics, maritime and Land Transport and Passenger Rights
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Petra Doubkova
E-mail: petra.doubkova@ec.eruopa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/transport/home_en
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5262
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5262
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Doprava

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dekarbonizace v lodní přepravě Technická studie týkající se budoucnosti indexu energeticky účinného designu (EEDI)

Spisové číslo: 2019-539 V1.1
II.1.2)Hlavní kód CPV
79411000 Všeobecné podnikové poradenství
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

EEDI je jedním z klíčových krátkodobých opatření, které přispěje k dosažení cílů v rámci strategie IMO pro snížení emisí skleníkových plynů. Je na pořadu jednání Komise a členských států – ve svém předchozím vstupu na mezinárodní úrovni se Komise vyslovila ve prospěch ambiciózní EEDI fáze 4, jejímž cílem je výrazně snížit emise skleníkových plynů na všech nových lodích vstupujících na trh počátkem roku 2030. EEDI má také důležité bezpečnostní dopady, a proto úzce souvisí s prioritami GŘ MOVE. Aby se urychlilo zavedení konkrétních opatření na snížení emisí skleníkových plynů, rozhodla se Komise na ochranu námořního prostředí na svém 74. zasedání posílit technické práce, což vyžaduje hloubkovou analýzu a kontrolu rámce EEDI, jelikož se marže na zlepšení energetické účinnosti postupně snižují. To zase vyžaduje nové analytické práce pro většinu lodních kategorií.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 170 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Popis zakázky:

Index energetiky účinného designu (EEDI) je jedním z klíčových krátkodobých opatření, které přispěje k dosažení cílů v rámci strategie IMO pro snížení emisí skleníkových plynů. Jedná se o klíčový nástroj sloužící pro další podporu a dlouhodobé zlepšení designu lodí a využití nových technologií v souladu s úrovní ambic strategie Mezinárodní námořní organizace pro snížení emisí skleníkových plynů. Je na pořadu jednání Komise a členských států – ve svém předchozím vstupu na mezinárodní úrovni se Komise vyslovila ve prospěch ambiciózní EEDI fáze 4, jejímž cílem je výrazně snížit emise skleníkových plynů na všech nových lodích vstupujících na trh počátkem roku 2030.

EEDI má také důležité bezpečnostní dopady, a proto úzce souvisí s prioritami GŘ MOVE.

Aby se urychlilo zavedení konkrétních opatření na snížení emisí skleníkových plynů, rozhodla se Komise na ochranu námořního prostředí na svém 74. zasedání posílit technické práce, což vyžaduje hloubkovou analýzu a kontrolu rámce EEDI, jelikož se marže na zlepšení energetické účinnosti postupně snižují. To zase vyžaduje nové analytické práce pro většinu lodních kategorií. Jakékoliv další přispění Komise k této práci s vysokou prioritou bude muset být podloženo vědeckou a technickou analýzou. Vzhledem ke zrychlenému procesu v IMO (průběžná zpráva korespondenční skupiny pro MEPC 75 a závěrečná zpráva pro MEPC 76 v roce 2020) musí tato studie přinést předběžné výsledky ještě před MEPC 76 a být uzavřena krátce poté.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Kvalita navrhované metodiky / Váha: 70
Cena - Váha: 30
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 170 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 14
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Jak je uvedeno v zadávací dokumentaci.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 04/10/2019
Místní čas: 23:59
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 14/10/2019
Místní čas: 11:00
Místo:

DG MOVE, Rue de Mot 28, Brussels, BELGIE.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
08/08/2019