Dodávky - 384145-2019

14/08/2019    S156

Lucembursko-Lucemburk: Nákup uniforem a profesních oděvů

2019/S 156-384145

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Nákup uniforem a profesních oděvů
Poštovní adresa: Parlement européen, plateau de Kirchberg, Boulevard Konrad Adenauer
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-2929
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: Parlement européen, direction de la logistique, service de la passation des marchés, plateau de Kirchberg L-2929 Luxembourg.
E-mail: inlo.cft@ep.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://europarl.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5129
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Nákup uniforem a profesních oděvů

Spisové číslo: 06B30/2019/M028
II.1.2)Hlavní kód CPV
18110000 Zaměstnanecké oděvy
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Tato zakázka se týká dodávky různých typů uniforem, rozdělených do sérií: dámské a pánské fraky, dámské uniformy, džíny a pracovní polokošile/košile, pracovní obuv, halenky, pracovní oděvy a pracovní kombinézy.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
Nejvyšší počet částí, které mohou být uděleny jednomu uchazeči: 4
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Dámské a pánské fraky

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
18222000 Firemní oblečení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
Kód NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel a Lucemburk.

II.2.4)Popis zakázky:

Série se týká dodávky slavnostních dámských a pánských fraků pro parlamentní ceremoniáře „na míru“, spolu se saky, kalhotami, sukněmi, vestami a slavnostními dámskými halenkami.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Dámské uniformy

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
18222100 Obleky
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU00 Luxembourg
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kód NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel a Lucemburk.

II.2.4)Popis zakázky:

Požadovanými oděvy je dámská městská konfekce „prêt-à-porter“ obsahující saka, kalhoty, sukně a šátky.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Pracovní džíny, polokošile a košile

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
18234000 Kalhoty
18333000 Polokošile
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
Kód NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel a Lucemburk.

II.2.4)Popis zakázky:

Série se týká dodávky dámských a pánských pracovních džínů a polokošilí/košilí.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Pracovní obuv, halenky, pracovní oděvy a kombinézy

Část č.: 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
18114000 Kombinézy
18221300 Pláště do deště
18830000 Ochranná obuv
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
Kód NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel a Lucemburk.

II.2.4)Popis zakázky:

Série se týká dodávky pracovní obuvi, halenek, pracovních oděvů a kombinéz, jakož i bund.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

— nejméně tříletá praxe v dané oblasti,

— náležitá organizace výrobního cyklu

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 07/10/2019
Místní čas: 23:59
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 14/10/2019
Místní čas: 11:00
Místo:

Lucemburk.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Země: Francie
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
08/08/2019