Služby - 384356-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

30/09/2017    S188

Belgicko-Brusel: Rámcová zmluva na vykonávanie vonkajšej pomoci na rok 2018 (FWC SIEA 2018)

2017/S 188-384356

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 7.7.2017, 2017/S 128-260026)

Directorate-General for International Cooperation and Development, Unit R5, L-41 Office 06/167, 1049 Brussels, BELGICKO. Kontakt: Jean-Hervé Ramat, Head of Unit R5. E-mail: EUROPEAID-R5-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu

Namiesto 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

6.10.2017 (16:00) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

11.10.2017 (9:30) miestneho času.

[...]

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk pre časti sa bude konať v dňoch nasledujúcich po sebe 11 – 13.10.2017. ...

Viď 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

10.10.2017 (16:00) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

12.10.2017 (14:00) miestneho času.

[...]

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk pre časti sa bude konať počas dní 12, 13 a 16.10.2017. ...

Toto korigendum aktualizuje oznámenia o korigende zverejnené v „Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie“, 2.8.2017, 2017/S 146-300830, 9.8.2017, 2017/S 151-311944 a 20.9.2017, 2017/S 180-367824.