Leveringen - 384705-2019

14/08/2019    S156

România-Zalău: Sonde

2019/S 156-384705

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Județean de Urgență Zalău
Număr naţional de înregistrare: 4291719
Adresă: Str. Simion Bărnuţiu nr. 67
Localitate: Zalău
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Cod poștal: 450129
Țară: România
Persoană de contact: Farcas Claudia
E-mail: b.achizitii@yahoo.com
Telefon: +40 260616920
Fax: +40 260661066

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.spitalzalau.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Sonde

Număr de referinţă: 20.04.02
II.1.2)Cod CPV principal
33141641 Sonde
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Sonde – conform caietului de sarcini.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 10 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 917 150.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru un singur lot
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 22
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SONDE FOLEY 3CAI

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

SONDE FOLEY 3CAI

Toate marimile intre CH 16 si CH 24

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 12 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitatea minima acord cadru 100 BUC - cantitatea maxima acord cadru 5000 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 240 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 50 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 100 BUC

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SONDA PENTRU HEMATURIE CU 3 CAI

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

SONDA PENTRU HEMATURIE CU 3 CAI

Toate marimile intre CH 18 si CH 24

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 180 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitatea minima acord cadru 200 BUC - cantitatea maxima acord cadru 3000 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 12000 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 50 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 200 BUC

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SONDA ENDOTRAHEALA IOT FLEXOMETALICA /RAMFORSATA

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

SONDA ENDOTRAHEALA IOT FLEXOMETALICA /RAMFORSATA

Marimi 2, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 22 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitatea minima acord cadru 150 BUC - cantitatea maxima acord cadru 700 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 4800 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 50 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 150 BUC

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SONDE RECTALA

Lot nr.: 15
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

SONDE RECTALA

Toate marimile de la CH 20 pana la CH 30

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 10 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitatea minima acord cadru 100 BUC - cantitatea maxima acord cadru 3000 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 340 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 50 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 100 BUC

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SONDA INTUBATIE CU MANDREN

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

SONDA INTUBATIE CU MANDREN

Marimi 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 17 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitatea minima acord cadru 200 BUC - cantitatea maxima acord cadru 1000 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 3400lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 50 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 200 BUC

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SONDE FOLLEY 2 CAI PEDIATRICE

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

SONDE FOLLEY 2 CAI PEDIATRICE

Marime CH 6,8,10

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 8 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitatea minima acord cadru 100 BUC - cantitatea maxima acord cadru 4000 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 215 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 50 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 100 BUC

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SONDA INTUBATIE ENDOTRAHEALA IOT FARA BALONAS

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

SONDA INTUBATIE ENDOTRAHEALA IOT FARA BALONAS

Marimi 2, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 250.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitatea minima acord cadru 100 BUC - cantitatea maxima acord cadru 300 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 2250lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 50 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 100 BUC

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SONDE DORMIA

Lot nr.: 17
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

SONDE DORMIA

Marime CH 3 CH 4

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 80 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitatea minima acord cadru 50 BUC - cantitatea maxima acord cadru 200 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 20000 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 5 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 50 BUC

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SONDE NELATON

Lot nr.: 14
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

SONDE NELATON

Toate marimile de la CH 6 pana la CH 18

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 9 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitatea minima acord cadru 300 BUC - cantitatea maxima acord cadru 6000 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 450 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 50 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 300 BUC

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SONDA NAZO GASTRICA

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

SONDA NAZO GASTRICA

Toate marimile intre CH6 si CH24

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 20 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitatea minima acord cadru 300 BUC - cantitatea maxima acord cadru 10000 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 600 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 50 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 300 BUC

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SONDA DE ASPIRATIE RIGIDA TIP YANKAUER CU TUB ASPIRATIE

Lot nr.: 18
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

SONDA DE ASPIRATIE RIGIDA TIP YANKAUER CU TUB ASPIRATIE

Marime de la CH 18- 24

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 36 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitatea minima acord cadru 200 BUC - cantitatea maxima acord cadru 3000 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 2400 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 50 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 200 BUC

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SONDA INTUBATIE ENDOTRAHEALA IOT CU BALONAS DE VOLUM MARE SI PRESIUNE JOASA

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

SONDA INTUBATIE ENDOTRAHEALA IOT CU BALONAS DE VOLUM MARE SI PRESIUNE JOASA

Marimi 2.5, 3, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 75 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitatea minima acord cadru 3000 BUC - cantitatea maxima acord cadru 10000 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 75000 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 500 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 3000 BUC

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SONDA ALIMENTATIE NEONATOLOGIE

Lot nr.: 20
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

SONDA ALIMENTATIE NEONATOLOGIE

Marime CH 4,5,6,8,10,

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitatea minima acord cadru 200 BUC - cantitatea maxima acord cadru 3000 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 240 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 50 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 200 BUC

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SONDA DE ASPIRATIE FLEXIBILA CU CAPAT PALNIE

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

SONDA DE ASPIRATIE FLEXIBILA CU CAPAT PALNIE

Marime de la CH6 pana la CH 18

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 7 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitatea minima acord cadru 100 BUC - cantitatea maxima acord cadru 5000 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 150 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 50 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 100 BUC

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SONDA DE ASPIRATIE RIGIDA TIP YANKAUER CU TUB ASPIRATIE

Lot nr.: 19
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

SONDA DE ASPIRATIE RIGIDA TIP YANKAUER CU TUB ASPIRATIE

Marime CH 12

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 42 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitatea minima acord cadru 200 BUC - cantitatea maxima acord cadru 3000 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 2800 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 50 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 200 BUC

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SONDA FAUCHER

Lot nr.: 22
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

SONDA FAUCHER 150 cm

Marime: 27, 30, 33, 36 Fr si 150 cm

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 24 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitatea minima acord cadru 100 BUC - cantitatea maxima acord cadru 600 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 4000 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 10 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 100 BUC

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SONDA BLAKEMORE

Lot nr.: 21
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

SONDA BLAKEMORE

Marime CH15 CH 18 CH 21

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 60 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitatea minima acord cadru 50 BUC - cantitatea maxima acord cadru 150 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 20000 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 10 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 50 BUC

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SONDE TIEMAN

Lot nr.: 16
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

SONDE TIEMAN

Marime de la CH 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,22.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 10 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitatea minima acord cadru 100 BUC - cantitatea maxima acord cadru 3000 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 360 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 50 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 100 BUC

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SONDE PEZZER

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

SONDE PEZZER

Marime CH 22, CH 24, CH 26,CH 28, CH 30, CH 34, CH 38, CH 40

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 195 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitatea minima acord cadru 200 BUC - cantitatea maxima acord cadru 3000 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 13000 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 50 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 200 BUC

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SONDE ASPIRATIE

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

SONDE ASPIRATIE

Marime de la CH6 pana la CH 24

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 52 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitatea minima acord cadru 5000 BUC - cantitatea maxima acord cadru 35000 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 7500 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 200 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 5000 BUC

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SONDA ENDOTRAHEALA IOT PREFORMATA

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

SONDA ENDOTRAHEALA IOT PREFORMATA

Marimi 2.5, 3, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, precurbata oral nord marimi 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, precurbata nazal 2.5, 3, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 300.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitatea minima acord cadru 100 BUC - cantitatea maxima acord cadru 700 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 900 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 50 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 100 BUC

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SONDE FOLLEY 2 CAI CH

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:

MAGAZIA SPITALULUI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

SONDE FOLLEY 2 CAI CH

Toate marimile intre CH 12- si CH 24

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 43 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitatea minima acord cadru 5000 BUC - cantitatea maxima acord cadru 20000 BUC. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 10750 lei

Cantitatea minima contrac subsecvent 200 BUC - cantitatea maxima contrac subsecvent 5000 BUC

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

DECLARATIE PRIVIND neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator,subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in DUAE.

Documentul justificativ,respectiv Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016, se depune de catre toti participantii la procedura(operator economic care depune oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert sustinator) odata cu DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor.”

Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a datoriilor la bugetul consolidat general Certificat de taxe si impozite locale. Aceste certificate vor atesta ca ofertantul/candidatul nu are datorii restante la momentul prezentarii acestora.

Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC.

Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care pot fi indeplinite cerintele: se va completa DUAE de catre operatorii economici participannti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau sunt:

— dr.Fiţ Georgeta – Manager

— ec. Ionescu Elisabeta – Director Financiar Contabil

— Marian Ambrozie – Consilier Juridic

— as. Katona Adam – asistent sef bloc operator

— as. Bojan Eugenia – asistent sef sectia ATI

— ec.Farcas Claudia– Sef Serviciu Aprovizionare Achizitii

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care sa rezulte ca ofertantul este autorizat sa desfasoare activitati în domeniul obiectului contractului. Obiectul

Contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire: Completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC(sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta), sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor doar de catre ofertantul clasat pe primele 3 locuri la finalizarea evaluarii ofertelor

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Pentru demonstrarea capacitatii tehnice si profesionale, avand in vedere specificul produselor ce urmeaza sa fie furnizate, autoritatea contractanta solicita: lista principalelor livrari de produse similare, cu cele cuprinse in caietul de sarcini,din documentatia de atribuire a licitatiei, avand aceleasi specificatii echivalente cu cele solicitate -in caietul de sarcini- respectiv: livrari, efectuate în cursul unei perioade care acopera cel putin 3 ani documentele justificative, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi (insotita de copii dupa parti relevante din contracte/procese verbale/recomandari/alte documente),considerate relevante pentru indeplinirea contractului. Operatorul economic va prezenta esantioane, pentru fiecare lot ofertat. Aceste esantioane trebuie depuse cel mai tarziu pana la data stabilita pentru deschiderea ofertelor, la sediul autoritatii contractante respectiv Registratura spitalului

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va prezenta DUAE cu lista principalelor livrari de produse similare, solicitata mai sus, in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii fertelor.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 09/09/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 09/12/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 09/09/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

In cazul in care se constata egalitate a ofertelor financiare aflate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita reofertarea, online in SEAP, in vederea departajarii ofertelor.

Completare DUAE – formularul DUAE se poate accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin accesarea urmatorului link: http://ec.europa.eu/groeth/tools-databases/espd/filter

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea 101/2016 art. 8, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Compartimentul juridic – Spitalul Județean de Urgență Zalău
Adresă: Str. Simion Bărnuțiu nr. 67, județ Sălaj
Localitate: Zalău
Cod poștal: 450129
Țară: România
E-mail: achizitii@spitalzalau.ro
Telefon: +40 260616920
Fax: +40 260661066

Adresă internet: www.spitalzalau.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/08/2019