Leveringen - 384977-2019

14/08/2019    S156    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Medische apparatuur

2019/S 156-384977

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”
4284134
Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30-32
Bucureşti
011743
Roemenië
Contactpersoon: Dana Sandor
Telefoon: +40 213169372
E-mail: achizitii@spitalulgrigorealexandrescu.ro
Fax: +40 212115185
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spitalulgrigorealexandrescu.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Unitate spitalicească
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract de furnizare, instalare, punere în funcțiune, garanție, mentenanță și service în vederea achiziționării de echipamente medicale de radiologie-imagistică

Referentienummer: 4284134_2019_PAAPD1067608
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contract de furnizare, instalare, punere in functiune, garantie, mentenanta si service in vederea achizitionarii de echipamente medicale de radiologie-imagistica:

— lot 1 – aparat de imagistica prin RMN 3T, precum si echipamentele accesorii necesare(inclusiv pentru monitorizare si ventilatie-anestezie),

— lot 2 – aparat de radioscopie si radiografie digital multifunctional,

— lot 3 – aparat mobil digital de radiografie cu detectori standard si pediatric,

— lot 4 – ecograf de uz general-radiologie, cu gama completa de sonde si aplicatii,

— lot 5 – set transductori compatibili cu ecograf Logiq P5,

— lot 6 – set transductori compatibili cu ecograf Aplio,

— lot 7 – statii de interpretare radiologie-imagistica,

— lot 8 – scanner filme.

In masura in care solicitarile de clarificari sau informatiile suplimentare au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, termenul limita in care autoritatea va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/info [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 15 614 766.28 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set transductori compatibili cu ecograf Aplio

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
51410000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – Bucuresti, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Set transductori compatibili cu ecograf Aplio – 1 buc., conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

Garantia de participare = 3 613,44 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantie / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Punctajul tehnic / Weging: 35
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fonduri de la buget local – achizitiile vor fi finantate prin subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii – Primaria Sector 1.

Mentionam ca procedura de atribuire/achiziția este inițiată sub incidența clauzei suspensive.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aparat mobil digital de radiografie cu detectori standard și pediatric

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – Bucuresti, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aparat mobil digital de radiografie cu detectori standard si pediatric – 1 buc., conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Punctajul tehnic / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantie / Weging: 15
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fonduri de la buget local – achizitiile vor fi finantate prin Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii – Primaria Sector 1.

Mentionam ca procedura de atribuire/achiziția este inițiată sub incidența clauzei suspensive.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stații de interpretare radiologie-imagistică

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
51410000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – Bucuresti, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Statii de interpretare radiologie-imagistica – 4 buc., conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

Garantia de participare = 1 176,44 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantie / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Punctajul tehnic / Weging: 35
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fonduri de la buget local – achizitiile vor fi finantate prin subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii – Primaria Sector 1

Mentionam ca procedura de atribuire/achiziția este inițiată sub incidența clauzei suspensive.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set transductori compatibili cu ecograf Logiq P5

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – Bucuresti, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Set transductori compatibili cu ecograf Logiq P5 – 1 buc., conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

Garantia de participare = 554,62 RON

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantie / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Punctajul tehnic / Weging: 35
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fonduri de la buget local – achizitiile vor fi finantate prin subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii – Primaria Sector 1.

Mentionam ca procedura de atribuire/achiziția este inițiată sub incidența clauzei suspensive.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Scanner filme

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
51410000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – Bucuresti, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Scanner filme – 1 buc., conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

Garantia de participare = 756,30 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantie / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Punctajul tehnic / Weging: 35
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fonduri de la buget local – achizitiile vor fi finantate prin subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii – Primaria Sector 1.

Mentionam ca procedura de atribuire/achiziția este inițiată sub incidența clauzei suspensive.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aparat de imagistică prin RMN 3T, precum și echipamentele accesorii necesare (inclusiv pentru monitorizare și ventilație-anestezie)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – Bucuresti, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aparat de imagistica prin RMN 3T, precum si echipamentele accesorii necesare (inclusiv pentru monitorizare si ventilatie-anestezie), conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

1 buc.

Garantia de participare = 113 445,37 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantie / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Punctajul tehnic / Weging: 35
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fonduri de la buget local – achizitiile vor fi finantate prin subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii – Primaria Sector 1.

Mentionam ca procedura de atribuire/achiziția este inițiată sub incidența clauzei suspensive.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ecograf de uz general – radiologie, cu gama completă de sonde și aplicații

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – Bucuresti, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ecograf de uz general – radiologie, cu gama completa de sonde si aplicatii – 1 buc., conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

Garantia de participare = 7 100,84 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantie / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Punctajul tehnic / Weging: 35
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fonduri de la buget local – achizitiile vor fi finantate prin subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii – Primaria Sector 1.

Mentionam ca procedura de atribuire/achiziția este inițiată sub incidența clauzei suspensive.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aparat de radioscopie și radiografie digital multifuncțional

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – Bucuresti, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aparat de radioscopie si radiografie digital multifunctional – 1 buc., conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantie / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Punctajul tehnic / Weging: 35
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fonduri de la buget local – achizitiile vor fi finantate prin subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii – Primaria Sector 1.

Mentionam ca procedura de atribuire/achiziția este inițiată sub incidența clauzei suspensive.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 067-156425
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19873
Perceel nr.: 7
Benaming:

Stații de interpretare radiologie-imagistică

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
S.C. Skyer Medical Imaging S.R.L.
RO31031287
Str. Acțiunii nr. 13
București
041101
Roemenië
Telefoon: +40 745217598
E-mail: daniel@skyermedical.ro
Fax: +40 311056398
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.skyermedical.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 193 274.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 173 022.28 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19869
Perceel nr.: 1
Benaming:

Aparat de imagistică prin RMN 3T, precum și echipamentele accesorii necesare (inclusiv pentru monitorizare și ventilație-anestezie)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
S.C. Cortech Med S.R.L.
22088756
Str. Gheorghe Ţiţeica nr. 188C
București
020305
Roemenië
Telefoon: +40 214304025
E-mail: office@cortech.ro
Fax: +40 318177955
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.cortech.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 542 015.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 537 344.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19872
Perceel nr.: 3
Benaming:

Aparat mobil digital de radiografie cu detectori standard și pediatric

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Siemens Healthcare S.R.L.
36153005
Str. Preciziei nr. 24, sector 6
București
062204
Roemenië
Telefoon: +40 216296511
E-mail: florin.niculescu@siemens.com; mona.musat@siemens.com; cristina.codescu@siemens.com; petrisor.visan@siemens.com; cristinel.dragomir@siemens.com; corneliu.cristea@siemen... detalii pe www.e-licitatie.ro
Fax: +40 216296512
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.siemens.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 042 016.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 904 400.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Biroul Juridic al autorității contractante
Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1
București
011743
Roemenië
Telefoon: +40 212115185
E-mail: alexandrescugrigore@yahoo.com
Fax: +40 212115185

Internetadres: www.spitaluldecopii.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019