Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 385142-2019

14/08/2019    S156    Dostawy - Dodatkowe informacje - Partnerstwo innowacyjne 

Polska-Warszawa: Autobusy transportu publicznego

2019/S 156-385142

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 134-329119)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Adres pocztowy: Nowogrodzka 47a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 00-695
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Bydgoszcz
Adres pocztowy: ul. Jezuicka 1
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613
Kod pocztowy: 85-102
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Toruńska 174a
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613
Kod pocztowy: 85-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Adres pocztowy: al. Niepodległości 30
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL224
Kod pocztowy: 42-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Gdyni
Adres pocztowy: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633
Kod pocztowy: 81-382
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Jaworzna
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 33
Miejscowość: Jaworzno
Kod NUTS: PL22B
Kod pocztowy: 43-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Adres pocztowy: ul. Krakowska 9
Miejscowość: Jaworzno
Kod NUTS: PL22B
Kod pocztowy: 43-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Kraków
Adres pocztowy: pl. Wszystkich Świętych 3-4
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 31-004
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, ul. św. Wawrzyńca 13, Kraków, adres do korespondencji:
Adres pocztowy: ul. Jana Brożka 3
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 30-347
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Krosno
Adres pocztowy: ul. Lwowska 28A
Miejscowość: Krosno
Kod NUTS: PL821
Kod pocztowy: 38-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejska Komunikacja Samochodowa w Krośnie
Adres pocztowy: ul. Fredry 1A
Miejscowość: Krosno
Kod NUTS: PL821
Kod pocztowy: 38-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Adres pocztowy: ul. Barbary 21A
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A
Kod pocztowy: 40-053
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lublin
Adres pocztowy: pl. Króla Władysława Łokietka 1
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814
Kod pocztowy: 20-109
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Lublin
Adres pocztowy: ul. Antoniny Grygowej 56
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814
Kod pocztowy: 20-260
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Łomża
Adres pocztowy: ul. Stary Rynek 14
Miejscowość: Łomża
Kod NUTS: PL842
Kod pocztowy: 18-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Mielec
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 26
Miejscowość: Mielec
Kod NUTS: PL823
Kod pocztowy: 39-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejska Komunikacja Samochodowa
Adres pocztowy: ul. Moniuszki 12
Miejscowość: Mielec
Kod NUTS: PL823
Kod pocztowy: 39-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Nowy Sącz
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu
Adres pocztowy: ul. Wyspiańskiego 22
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina-Miasto Płock
Adres pocztowy: pl. Stary Rynek 1
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL923
Kod pocztowy: 09-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komunikacja Miejska Płock
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 17
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL923
Kod pocztowy: 09-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Rzeszów
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823
Kod pocztowy: 35-064
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Siedlce
Adres pocztowy: Skwer Niepodległości 2
Miejscowość: Siedlce
Kod NUTS: PL925
Kod pocztowy: 08-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach
Adres pocztowy: ul. Starzyńskiego 20
Miejscowość: Siedlce
Kod NUTS: PL925
Kod pocztowy: 08-102
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Sieradz
Adres pocztowy: pl. Wojewódzki 1
Miejscowość: Sieradz
Kod NUTS: PL714
Kod pocztowy: 98-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 63
Miejscowość: Sieradz
Kod NUTS: PL714
Kod pocztowy: 98-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Sosnowiec
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 20
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Adres pocztowy: ul. Teofila Lenartowicza 73
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B
Kod pocztowy: 41-219
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Starachowice
Adres pocztowy: ul. Radomska 45
Miejscowość: Starachowice
Kod NUTS: PL721
Kod pocztowy: 27-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Energetyki Cieplnej w Starachowicach
Adres pocztowy: ul. Na Szlakowisku 8
Miejscowość: Starachowice
Kod NUTS: PL721
Kod pocztowy: 27-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Szczecin
Adres pocztowy: pl. Armii Krajowej 1
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424
Kod pocztowy: 70-456
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica”
Adres pocztowy: ul. Sebastiana Klonowica 3c
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424
Kod pocztowy: 71-241
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Tczew
Adres pocztowy: pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
Miejscowość: Tczew
Kod NUTS: PL638
Kod pocztowy: 83-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
Adres pocztowy: ul. P.O.W. 10/16
Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
Kod NUTS: PL713
Kod pocztowy: 97-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim
Adres pocztowy: ul. Warszawska 109/111
Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
Kod NUTS: PL713
Kod pocztowy: 97-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Toruń
Adres pocztowy: ul. Wały gen. Sikorskiego 8
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 24/26
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Tyskie Linie Trolejbusowe
Adres pocztowy: ul. Towarowa 3
Miejscowość: Tychy
Kod NUTS: PL22C
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Zakłady Autobusowe
Adres pocztowy: ul. Włościańska 52
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 01-710
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Wejherowo
Adres pocztowy: pl. Jakuba Wejhera 8
Miejscowość: Wejherowo
Kod NUTS: PL634
Kod pocztowy: 84-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
Adres pocztowy: ul. Tartaczna 2
Miejscowość: Wejherowo
Kod NUTS: PL634
Kod pocztowy: 84-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wrocław
Adres pocztowy: pl. Nowy Targ 1-8
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514
Kod pocztowy: 50-141
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Adres pocztowy: ul. Bolesława Prusa 75-79
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514
Kod pocztowy: 50-316
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Miejski w Zakliczynie
Adres pocztowy: ul. Rynek 32
Miejscowość: Zakliczyn
Kod NUTS: PL217
Kod pocztowy: 32-840
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Żyrardów
Adres pocztowy: pl. Jana Pawła II 1
Miejscowość: Żyrardów
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 96-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie i dostawa innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego

Numer referencyjny: 30/19/PI
II.1.2)Główny kod CPV
34121100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Głównym przedmiotem zamówienia jest opracowanie i dostawa innowacyjnych pojazdów bezemisyjnych kategorii M3 (wedle klasyfikacji załącznika nr 2 do ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.), niedostępnych na rynku, wyposażone w moduły bateryjne lub w moduły bateryjne doładowywane z range extendera wodorowego. Zamówienie przewiduje świadczenia poboczne, które są niezbędne dla przeprowadzenia pełnego procesu badawczo-rozwojowego docelowych pojazdów.

Niniejsze postępowanie zostało poprzedzone dialogiem technicznym. Informacja o przeprowadzonym dialogu zawarte są pod następującym linkiem: https://bip.ncbr.gov.pl/zamowienia-publiczne/dialog-techniczny/.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 134-329119

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 12/08/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 26/08/2019
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Zamiast:
Data: 27/08/2019
Powinno być:
Data: 10/09/2019
VII.2)Inne dodatkowe informacje: