Leveringen - 385142-2019

14/08/2019    S156

Polska-Warszawa: Autobusy transportu publicznego

2019/S 156-385142

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 134-329119)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Adres pocztowy: Nowogrodzka 47a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-695
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Bydgoszcz
Adres pocztowy: ul. Jezuicka 1
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-102
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Toruńska 174a
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Adres pocztowy: al. Niepodległości 30
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Gdyni
Adres pocztowy: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-382
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Jaworzna
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 33
Miejscowość: Jaworzno
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 43-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Adres pocztowy: ul. Krakowska 9
Miejscowość: Jaworzno
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 43-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Kraków
Adres pocztowy: pl. Wszystkich Świętych 3-4
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-004
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, ul. św. Wawrzyńca 13, Kraków, adres do korespondencji:
Adres pocztowy: ul. Jana Brożka 3
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-347
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Krosno
Adres pocztowy: ul. Lwowska 28A
Miejscowość: Krosno
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejska Komunikacja Samochodowa w Krośnie
Adres pocztowy: ul. Fredry 1A
Miejscowość: Krosno
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Adres pocztowy: ul. Barbary 21A
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-053
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lublin
Adres pocztowy: pl. Króla Władysława Łokietka 1
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-109
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Lublin
Adres pocztowy: ul. Antoniny Grygowej 56
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-260
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Łomża
Adres pocztowy: ul. Stary Rynek 14
Miejscowość: Łomża
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Kod pocztowy: 18-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Mielec
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 26
Miejscowość: Mielec
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 39-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejska Komunikacja Samochodowa
Adres pocztowy: ul. Moniuszki 12
Miejscowość: Mielec
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 39-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Nowy Sącz
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu
Adres pocztowy: ul. Wyspiańskiego 22
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina-Miasto Płock
Adres pocztowy: pl. Stary Rynek 1
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL923 Płocki
Kod pocztowy: 09-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komunikacja Miejska Płock
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 17
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL923 Płocki
Kod pocztowy: 09-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Rzeszów
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-064
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Siedlce
Adres pocztowy: Skwer Niepodległości 2
Miejscowość: Siedlce
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Kod pocztowy: 08-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach
Adres pocztowy: ul. Starzyńskiego 20
Miejscowość: Siedlce
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Kod pocztowy: 08-102
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Sieradz
Adres pocztowy: pl. Wojewódzki 1
Miejscowość: Sieradz
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 63
Miejscowość: Sieradz
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Sosnowiec
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 20
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Adres pocztowy: ul. Teofila Lenartowicza 73
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-219
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Starachowice
Adres pocztowy: ul. Radomska 45
Miejscowość: Starachowice
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 27-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Energetyki Cieplnej w Starachowicach
Adres pocztowy: ul. Na Szlakowisku 8
Miejscowość: Starachowice
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 27-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Szczecin
Adres pocztowy: pl. Armii Krajowej 1
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-456
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica”
Adres pocztowy: ul. Sebastiana Klonowica 3c
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 71-241
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Tczew
Adres pocztowy: pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
Miejscowość: Tczew
Kod NUTS: PL638 Starogardzki
Kod pocztowy: 83-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
Adres pocztowy: ul. P.O.W. 10/16
Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim
Adres pocztowy: ul. Warszawska 109/111
Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Toruń
Adres pocztowy: ul. Wały gen. Sikorskiego 8
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 24/26
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Tyskie Linie Trolejbusowe
Adres pocztowy: ul. Towarowa 3
Miejscowość: Tychy
Kod NUTS: PL22C Tyski
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Zakłady Autobusowe
Adres pocztowy: ul. Włościańska 52
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-710
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Wejherowo
Adres pocztowy: pl. Jakuba Wejhera 8
Miejscowość: Wejherowo
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 84-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
Adres pocztowy: ul. Tartaczna 2
Miejscowość: Wejherowo
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 84-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wrocław
Adres pocztowy: pl. Nowy Targ 1-8
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-141
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Adres pocztowy: ul. Bolesława Prusa 75-79
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-316
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Miejski w Zakliczynie
Adres pocztowy: ul. Rynek 32
Miejscowość: Zakliczyn
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-840
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Żyrardów
Adres pocztowy: pl. Jana Pawła II 1
Miejscowość: Żyrardów
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 96-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie i dostawa innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego

Numer referencyjny: 30/19/PI
II.1.2)Główny kod CPV
34121100 Autobusy transportu publicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Głównym przedmiotem zamówienia jest opracowanie i dostawa innowacyjnych pojazdów bezemisyjnych kategorii M3 (wedle klasyfikacji załącznika nr 2 do ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.), niedostępnych na rynku, wyposażone w moduły bateryjne lub w moduły bateryjne doładowywane z range extendera wodorowego. Zamówienie przewiduje świadczenia poboczne, które są niezbędne dla przeprowadzenia pełnego procesu badawczo-rozwojowego docelowych pojazdów.

Niniejsze postępowanie zostało poprzedzone dialogiem technicznym. Informacja o przeprowadzonym dialogu zawarte są pod następującym linkiem: https://bip.ncbr.gov.pl/zamowienia-publiczne/dialog-techniczny/.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 134-329119

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 12/08/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 26/08/2019
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Zamiast:
Data: 27/08/2019
Powinno być:
Data: 10/09/2019
VII.2)Inne dodatkowe informacje: