Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 385413-2019

TITitelRoemenië-Sibiu: Advies inzake algemeen management
NDDocumentnummer385413-2019
PDPublicatiedatum14/08/2019
OJPB S156
TWPlaatsSIBIU
AUNaam aanbestedende dienstJudețul Sibiu (4406223)
OLOriginele taalRO
HDHeadingDiensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure
CYLandRO
AAType aanbestedende dienst3 - Regionale/lokale overheid
HAEU Institution-
DSDocument verzonden09/08/2019
DTUiterste datum16/09/2019
NCOpdracht4 - Diensten
PRProcedure1 - Openbare procedure
TDType document3 - Aankondiging van een opdracht
RPVerordening5 - Europese Unie, met GPA-deelname
TYType inschrijving1 - Inschrijving voor alle percelen
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71356200 - Technische bijstandsdiensten
79411000 - Advies inzake algemeen management
RCNUTS-codeRO126
IAInternetadres (URL)www.cjsibiu.ro
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU