Diensten - 385571-2019

TITitelPolen-Warschau: Beplanten en onderhouden van groengebieden
NDDocumentnummer385571-2019
PDPublicatiedatum14/08/2019
OJPB S156
TWPlaatsWARSCHAU
AUNaam aanbestedende dienstPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
OLOriginele taalPL
CYLandPL
AAType aanbestedende dienst8 - Andere
HAEU Institution-
DSDocument verzonden09/08/2019
NCOpdracht4 - Diensten
PRProcedure1 - Openbare procedure
TDType document7 - Aankondiging van een gegunde opdracht
RPVerordening4 - Europese Unie
TYType inschrijving9 - Niet van toepassing
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code45246400 - Werkzaamheden voor hoogwaterpreventie
77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden
RCNUTS-codePL72
IAInternetadres (URL)www.wodypolskie.bip.gov.pl
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU