Diensten - 385776-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Rijsel: Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten

2019/S 156-385776

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Région Hauts-de-France
Postadres: 151 avenue du Président Hoover
Plaats: Lille
NUTS-code: FR
Postcode: 59555
Land: Frankrijk
E-mail: contactachatpublic@hautsdefrance.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://marchespublics596280.fr/

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nettoyage des sites occupés par la Région Hauts-de-France

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 6 269 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1907900
Perceel nr.: 1
Benaming:

Nettoyage des sites occupés par la Région Hauts-de-France — lot 1: Aisne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ISOR
Postadres: 18-22 rue d'Arras
Plaats: Nanterre
NUTS-code: FR
Postcode: 92022
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1907901
Perceel nr.: 2
Benaming:

Nettoyage des sites occupés par la Région Hauts-de-France — lot 2: Siège de région, Lille

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ISOR
Postadres: 18-22 rue d'Arras
Plaats: Nanterre
NUTS-code: FR
Postcode: 92022
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1907902
Perceel nr.: 3
Benaming:

Nettoyage des sites occupés par la Région Hauts-de-France — lot 3: Oise

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ISOR
Postadres: 18-22 rue d'Arras
Plaats: Nanterre
NUTS-code: FR
Postcode: 92022
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1907903
Perceel nr.: 4
Benaming:

Nettoyage des sites occupés par la Région Hauts-de-France — lot 4: Pas-de-Calais à l'exclusion des Ports de Boulogne-sur-Mer et Calais

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ONET Services
Postadres: 4 avenue des Hauts Grigneux
Plaats: Bihorel
NUTS-code: FR
Postcode: 76420
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 130 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1907904
Perceel nr.: 5
Benaming:

Nettoyage des sites occupés par la Région Hauts-de-France — lot 5: Somme

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gouze Nord Picardie
Postadres: 128 rue Edouard Branly, BP 40013
Plaats: Longueau Cedex
NUTS-code: FR
Postcode: 80334
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 750 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1907905
Perceel nr.: 6
Benaming:

Nettoyage des sites occupés par la Région Haut-de-France — lot 6: Palais du Nouveau Siècle à Lille

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ISOR
Postadres: 18-22 rue d'Arras
Plaats: Nanterre
NUTS-code: FR
Postcode: 92022
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 480 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1907906
Perceel nr.: 7
Benaming:

Nettoyage des sites occupés par la Région Haut-de-France — lot 7: ports de Boulogne-sur-Mer et Calais

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SARL Agenor
Postadres: 22 chemin des Margueritois
Plaats: Faches Thumesnil
NUTS-code: FR
Postcode: 59155
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 460 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1907907
Perceel nr.: 8
Benaming:

Nettoyage des sites occupés par la Région Hauts-de-France — lot 8: Nord à l'exclusion du siège de région et du Palais du Nouveau Siècle (marché réservé)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: APAJH Nord — Entreprise adaptée Le Sextant
Postadres: 8b rue Bernos, BP 30018
Plaats: Lille Cedex
NUTS-code: FR
Postcode: 59007
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 373 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019