Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 385830-2019

TITitelLuxemburg-Esch-sur-Alzette: Verzorging van huisdieren
NDDocumentnummer385830-2019
PDPublicatiedatum14/08/2019
OJPB S156
TWPlaatsESCH-SUR-ALZETTE
AUNaam aanbestedende dienstUniversité du Luxembourg
OLOriginele taalFR
HDHeadingDiensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure
CYLandLU
AAType aanbestedende dienst6 - Publiekrechtelijke instelling
HAEU Institution-
DSDocument verzonden13/08/2019
NCOpdracht4 - Diensten
PRProcedure1 - Openbare procedure
TDType document7 - Aankondiging van een gegunde opdracht
RPVerordening4 - Europese Unie
TYType inschrijving9 - Niet van toepassing
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code85210000 - Verzorging van huisdieren
RCNUTS-codeLU
IAInternetadres (URL)https://wwwfr.uni.lu/
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU