Leveringen - 386364-2019

Beknopt weergeven

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Bristol: Scheepsschroeven

2019/S 156-386364

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Ministry of Defence, Ships, Maritime Platform Systems (MPS)
Postadres: Abbeywood, NH3
Plaats: Bristol
Postcode: BS34 8JH
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Jake Thomas
E-mail: Jake.Thomas156@mod.uk
Telefoon: +44 3067986070

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.contracts.mod.uk

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

34913600

Beschrijving
Scheepsschroeven .
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 981 918 GBP

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: MSS/093
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Somers Forge Ltd
Postadres: Somers Forge, Prospect Road
Plaats: Halesowen
Postcode: B62 8DZ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: jon.warr@somersforge.com
Telefoon: +44 1215855959

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 981 918 GBP
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 981 918 GBP
Zonder btw
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal maanden: 7