Služby - 387877-2018

06/09/2018    S171

Lucembursko-Lucemburk: Stěhování administrativních oddělení Soudního dvora Evropské unie

2018/S 171-387877

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: AO-UGB@curia.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://curia.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3902
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Stěhování administrativních oddělení Soudního dvora Evropské unie

Spisové číslo: COJ-PROC-18/006
II.1.2)Hlavní kód CPV
98392000 Stěhovací služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Soudní dvůr rozhodl zahájit nabídkové řízení s cílem uzavření smlouvy na poskytnutí stěhovacích služeb různých administrativních jednotek Soudního dvora. Stěhování bude probíhat mezi budovou T/T bis, kterou v současnosti Soudní dvůr užívá, a budovou Tour C, která náleží do komplexu budov Soudního dvora a aktuálně je ve výstavbě.

Mise zahrnuje 5 úkolů:

- koordinaci a přípravné práce stěhování,

- zpřístupnění různého materiálu (kamiony, výtahy, vozíky, kartonové krabice atd.),

- stěhovací služby jako takové,

- koordinaci odpojení a opětovného připojení telefonních stanic, počítačů a tiskáren,

- koordinaci úklidových služeb.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Lucemburk, Lucembursko

II.2.4)Popis zakázky:

Cílem tohoto nabídkového řízení je zajištění asistence, koordinace a průběžné kontroly stěhování pracovníků různých oddělení Soudního dvora a dále stěhování různých administrativních jednotek Soudního dvora. Stěhování bude probíhat mezi budovou T/T bis, kterou v současnosti Soudní dvůr užívá, a budovou Tour C, která náleží do komplexu budov Soudního dvora a aktuálně je ve výstavbě.

Zakázka se omezuje zejména, ovšem nikoliv výlučně, na 2 položky: přípravu stěhování a samotné stěhování včetně poskytnutí přidružených služeb.

Detailní informace najdete v příloze I - Technické specifikace zadávací dokumentace.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 800 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 15/02/2019
Konec: 16/08/2019
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Prohlídky míst plnění se budou konat v termínech uvedených v listině výzvy k účasti v nabídkovém řízení. Účast na prohlídce míst plnění je povinná a nabídky ekonomických subjektů, které se jich nezúčastnily, budou vyloučeny. Ekonomické subjekty, které se chtějí zúčastnit prohlídek, musí svůj zájem sdělit elektronickou cestou na následující adresu: AO-UGB@curia.europa.eu

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz bod 5.4.1) specifikací.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 01/11/2018
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 07/11/2018
Místní čas: 10:30
Místo:

Otevírání nabídek proběhne v pracovištích Soudního dvora Evropské unie, v budově Věže A, bâtiment Tour A, bureau TA 018/11, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925, Luxembourg, LUCEMBURSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Prosíme účastníky řízení, kteří si přejí být přítomni otevírání nabídek, aby svůj zájem písemně ohlásili na AO-UGB@curia.europa.eu nejpozději 5.11.2018. Účast je povolena pouze pro 1 zástupce každého uchazeče. Zástupce musí předložit průkaz totožnosti a důkaz o zmocnění k zastupování uchazeče během otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 43031
Internetová adresa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Země: Francie
Tel.: +33 388172313
Internetová adresa: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 43031
Internetová adresa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
30/08/2018