Úřad pro publikace Evropské unie v současné době aktualizuje část obsahu těchto internetových stránek s ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Služby - 389315-2016

05/11/2016    S214    Rada Evropské unie - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Belgie-Brusel: Poskytování služeb sportovního instruktora (položka č. 1) a fyzioterapeuta (položka č. 2) pro posilovnu generálního sekretariátu Rady

2016/S 214-389315

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Rada Evropské unie, secrétariat général
Poštovní adresa: rue de la Loi 175
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE10
PSČ: 1048
Země: Belgie
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 2-2818062
Fax: +32 2-2800262

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.consilium.europa.eu

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1990
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytování služeb sportovního instruktora (položka č. 1) a fyzioterapeuta (položka č. 2) pro posilovnu generálního sekretariátu Rady.

Spisové číslo: UCA-PRQ 16/026.
II.1.2)Hlavní kód CPV
92600000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Poskytování služeb pro posilovnu nacházející se v budovách sekretariátu Rady Evropské unie.

položka č. 1:

4 x 2 hodiny týdně bude úkolem sportovního instruktora kontrolovat fyzickou způsobilost uživatelů posilovny; ukázat jim, jak správně používat její vybavení; vytvořit tréninkové programy, které budou přizpůsobeny požadavkům uživatelů; zajistit, aby byly správně řízeny činnosti v posilovně, především aby její uživatelé důsledně dodržovali vydávané pokyny k jejímu užívání;

položka č. 2:

3 x 2 hodiny týdně bude úkolem fyzioterapeuta, aby odvedl stejné úkony jako instruktor, a navíc aby poradil uživatelům, kteří mají zdravotní potíže.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Poskytování služeb sportovního instruktora

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
92600000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE1
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel.

II.2.4)Popis zakázky:

Položka č. 1:

4 x 2 hodiny týdně bude úkolem sportovního instruktora kontrolovat fyzickou způsobilost uživatelů posilovny; ukázat jim, jak správně používat její vybavení; vytvořit tréninkové programy, které budou přizpůsobeny požadavkům uživatelů; zajistit, aby byly správně řízeny činnosti v posilovně, především aby její uživatelé důsledně dodržovali vydávané pokyny k jejímu užívání.

Služby budou poskytovány v následující době: 12:00–14:00 pondělí až pátek a 17:00–19:00 pondělí až čtvrtek.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: účinnost a kvalita organizační struktury. / Váha: 60 %
Kritérium nákladů - Název: paušální hodinová sazba zahrnující všechny služby / Váha: 40 %
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

původní doba trvání je 2 roky, kterou bude možno obnovit o 2 1letá období.

Doba trvání zakázky: až 4 roky.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Generální sekretariát Rady nezveřejňuje odhadovanou peněžní hodnotu svých zakázek. Odhadovaný objem služeb naleznete ve specifikacích.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Poskytování služeb fyzioterapeuta

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
85142100
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE1
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel.

II.2.4)Popis zakázky:

Položka č. 2:

3 x 2 hodiny týdně bude úkolem fyzioterapeuta, aby odvedl stejné úkony jako instruktor, a navíc aby poradil uživatelům, kteří mají zdravotní potíže.

Služby budou poskytovány v následující době: 12:00–14:00 pondělí až pátek a 17:00–19:00 pondělí až čtvrtek.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: účinnost a kvalita organizační struktury. / Váha: 60 %
Kritérium nákladů - Název: paušální hodinová sazba zahrnující všechny služby / Váha: 40 %
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

původní doba trvání je 2 roky, kterou bude možno obnovit o 2 1letá období.

Doba trvání zakázky: až 4 roky.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Generální sekretariát Rady nezveřejňuje odhadovanou peněžní hodnotu svých zakázek. Odhadovaný objem služeb naleznete ve specifikacích.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

musí podnikat v příslušné profesní oblasti po dobu minulých 3 let.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

uchazeč musí být schopen navrhnout pracovníky poskytovatele služeb alespoň s následujícími kvalifikacemi:

položka č. 1 (sportovní instruktor):

— vysokoškolský diplom v oboru tělesná výchova nebo diplom fyzioterapeuta a/nebo pracovníka s praxí v oblasti přírodní medicíny,

— příslušná odborná praxe – v posilovně – v délce nejméně 1 000 hodin za uplynulých 36 měsíců,

— znalost francouzštiny (úroveň B2 jako minimum) a angličtiny (úroveň B1 jako minimum);

položka č. 2 (fyzioterapeut):

— diplom v oboru fyzioterapie a schválení v souladu s královským výnosem ze dne 15.4.2002,

— příslušná odborná praxe v délce nejméně 1 000 hodin za uplynulých 36 měsíců,

— znalost francouzštiny (úroveň B2 jako minimum) a angličtiny (úroveň B1 jako minimum);

III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Pojištění uzavřené úspěšným uchazečem o položky č. 1 a 2 zahrnující úraz (pojištění nehod) a jakékoliv hmotné škody (v mezích platné občanskoprávní odpovědnosti) vzniklé při realizaci činností.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 09/12/2016
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 14/12/2016
Místní čas: 10:30
Místo:

Rada Evropské unie, General Secretariat, rue de la Loi 175, 1048, Bruxelles, BELGIE.

Je třeba poznamenat, že nejsou k dispozici žádné parkovací prostory Rady. Stejně tak bude možné upravit datum otevírání nabídek v krátké lhůtě v případě, že se budou konat neplánované akce organizované Radou v jejích prostorách k datu plánovaného otevírání nabídek.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

otevírání nabídek se nesmí zúčastnit více než 2 zástupci za každou nabídku. Z organizačních a bezpečnostních důvodů musí uchazeč poskytnout e-mailem (tendering@consilium.europa.eu) jména a čísla průkazů totožnosti / cestovních pasů nejpozději ke dni 9.12.2016.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

jakákoliv odvolání musí být podána k Tribunálu Evropské unie stupně během 2 měsíců od vyrozumění žadatele, nebo pokud k tomu nedošlo, tak od data, kdy se o tom dověděl. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv ani nepozastavuje tuto lhůtu, ani nevytváří novou lhůtu pro podání odvolání.

Časové lhůty se prodlužují z důvodu vzdálenosti o stanovené období 10 dní bez ohledu na obvyklé místo bydliště či sídlo dotyčné strany.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Rada Evropské unie, General Secretariat, Procurement Coordination Unit
Poštovní adresa: rue de la Loi 175
Obec: Bruxelles
PSČ: 1140
Země: Belgie
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 22818062
Fax: +32 22800262

Internetová adresa: http://www.consilium.europa.eu

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
26/10/2016