Dodávky - 38966-2021

26/01/2021    S17

Česko-Praha: Kancelářské stroje

2021/S 017-038966

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2017/S 020-033196)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
Národní identifikační číslo: 00006947
Poštovní adresa: Letenská 525/15
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 118 10
Země: Česko
E-mail: verejne.zakazky@mfcr.cz
Tel.: +420 257041111
Fax: +420 257042788
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.mfcr.cz
Adresa profilu zadavatele: https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dynamický nákupní systém na kancelářskou techniku a zařízení

II.1.2)Hlavní kód CPV
30123000 Kancelářské stroje
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky standardní kancelářské techniky a zařízení, jako např. počítací, účtovací, frankovací, skartovací stroje, zpětné projektory, tabule, kroužkové vazače, děrovací stroje, laminátory, řezačky papíru a další různé standardní kancelářské stroje a zařízení. Centrální zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech závislých na svých provozních potřebách a provozních potřebách pověřujících zadavatelů.

Objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou rovněž závislé na provozních potřebách Centrálního zadavatele a jednotlivých Pověřujících zadavatelů a jejich počet může být od jednotek až po stovky jednotek v konkrétní veřejné zakázce. Předmět veřejných zakázek zadávaných v DNS a jeho technické podmínky budou vždy podrobně vymezeny v jednotlivých výzvách k podání nabídek podle § 141 ZZVZ.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
21/01/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2017/S 020-033196

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: II.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Namísto:

Doba trvání v měsících: 48

Má být:

Začátek: 29. 4. 2017

Konec: 31. 1. 2024

VII.2)Další dodatečné informace:

Zadavatel dále aktualizoval Zadávací dokumentaci, vč. příloh, kdy znění provedených aktualizací odpovídá uveřejněnému Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, na profilu zadavatele.