Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 401998-2017

12/10/2017    S196

Lucembursko-Lucemburk: Studie týkající se sběru nejnovějších informací relevantních pro modernizaci právních předpisů EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s chemikáliemi, se zvláštním důrazem na chemikálie poškozující reprodukci

2017/S 196-401998

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Poštovní adresa: 10, rue Robert Stumper (EUFO 02/184)
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
PSČ: 2557
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: Ms Charlotte Grevfours Ernoult
E-mail: EMPL-VT-2017-037@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2910
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2910
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Studie týkající se sběru nejnovějších informací relevantních pro modernizaci právních předpisů EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s chemikáliemi, se zvláštním důrazem na chemikálie poškozující reprodukci.

Spisové číslo: VT/2017/037.
II.1.2)Hlavní kód CPV
71317210 Poradenství v oblasti bezpečnosti a zdraví
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Studie týkající se sběru nejnovějších informací relevantních pro modernizaci právních předpisů EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s chemikáliemi, se zvláštním důrazem na chemikálie poškozující reprodukci, s cílem analyzovat zdravotní, sociálně-ekonomické a environmentální vlivy ve spojení s možnými změnami směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29.4.2004 o ochraně pracovníků před riziky souvisejícími s expozicí karcinogenům nebo mutagenům v práci a směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7.4.1998 o ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků před riziky souvisejícími s chemickými faktory při práci.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Popis zakázky:

Bližší informace jsou uvedeny v dokumentaci k veřejné zakázce na výše uvedené adrese.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: EaSI.
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz zadávací dokumentace.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz zadávací dokumentace.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 16/11/2017
Místní čas: 17:30
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 27/11/2017
Místní čas: 10:00
Místo:

10, rue Robert Stumper (EUFO Building), L-2557 Luxembourg, LUCEMBURSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se může zúčastnit 1 zplnomocněný zástupce každého uchazeče řádně pověřený dopisem. Uchazeči, kteří se chtějí účastnit otevírání nabídek, o tom musí informovat prostřednictvím této adresy elektronické pošty: EMPL-VT-2017-037@ec.europa.eu a uvést jméno osoby, která se bude účastnit otevírání nabídek, a to alespoň 48 hodin předem.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1, avenue du Président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Země: Francie
Tel.: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
02/10/2017