Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 403966-2019

28/08/2019    S165

Italië-Parma: Beheeradviesdiensten.

2019/S 165-403966

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 128-311695)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
Postadres: Via Carlo Magno 1A
Plaats: Parma
NUTS-code: ITH52 Parma
Postcode: 43126
Land: Italië
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bureau voor ondersteuning van Berec (Berec-Bureau)
Plaats: Riga
NUTS-code: LV LATVIJA
Land: Letland
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CDT - Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Land: Luxemburg
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CEDEFOP — Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding
Plaats: Thessaloniki
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
Land: Griekenland
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CPVO — Communautair Bureau voor plantenrassen
Plaats: Angers Cedex 2
NUTS-code: FR FRANCE
Land: Frankrijk
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EACEA — Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Land: België
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EBA — Europese Bankautoriteit
Plaats: Paris La Défense CEDEX
NUTS-code: FR FRANCE
Land: Frankrijk
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ECHA — Europees Agentschap voor chemische stoffen
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Land: Finland
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EDA — Europees Defensieagentschap
Plaats: Ixelles
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Land: België
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EEA — Europees Milieuagentschap
Plaats: Copenhagen
NUTS-code: DK DANMARK
Land: Denemarken
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EFCA — Europees Bureau voor visserijcontrole
Plaats: Vigo
NUTS-code: ES ESPAÑA
Land: Spanje
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EIB — Europese Investeringsbank
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Land: Luxemburg
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EIGE — Europees Instituut voor gendergelijkheid
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Land: Litouwen
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EIT — Europees Instituut voor innovatie en technologie
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Land: Hongarije
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EMA — Europees Geneesmiddelenbureau
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Enisa — Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging
Plaats: Maroussi
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
Land: Griekenland
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ERCEA — Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Land: België
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ESMA — Europese Autoriteit voor effecten en markten
Plaats: Paris
NUTS-code: FR FRANCE
Land: Frankrijk
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: eu-LISA — Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht
Plaats: Tallin
NUTS-code: EE EESTI
Land: Estland
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eurojust — de eenheid Justitiële samenwerking van de Europese Unie
Plaats: The Hague
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EUROPOL — Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving
Plaats: The Hague
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: F4E — Fusion for Energy
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES ESPAÑA
Land: Spanje
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: FRA — Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
Plaats: Vienna
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Land: Oostenrijk
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Frontex — Europees Grens- en kustwachtagentschap
Plaats: Warsaw
NUTS-code: PL POLSKA
Land: Polen
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees GNSS-Agentschap (Agentschap van het Europees wereldwijde satellietnavigatiesystemen)
Plaats: Prague
NUTS-code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Land: Tsjechië
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OSHA — Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk
Plaats: Bilbao
NUTS-code: ES ESPAÑA
Land: Spanje
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SESAR — Gemeenschappelijk ATM-onderzoek voor gemeenschappelijk Europees luchtverkeer
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Land: België
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: S2R — Gemeenschappelijke Onderneming SHIFT2RAIL
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Land: België
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: GAR — Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Land: België
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beheeradviesdiensten.

Referentienummer: OC/EFSA/FIN/2019/01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79410000 Advies inzake bedrijfsvoering en management
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) is het belangrijkste EU-orgaan van deze aanbesteding. De volgende EU-organen sluiten zich aan bij deze uitnodiging tot het indienen van voorstellen: Berec-bureau, CDT, Cedefop, CPVO, EACEA, EBA, ECHA, ECHA, EDA, EDA, EEA, EFCA, EIB, EIGE, EIT, EMA, ENISA, ERCEA, EAEM, eu-LISA, Eurojust, Europol, F4E, FRA, FRONTEX, GNSS, OSHA, SESAR, SHIFT2RAIL, GAR. De oproep tot inschrijving beoogt de deelnemende EU-organen een meerjarig pakket van diensten voor managementadvies te verstrekken met betrekking tot bedrijfsomschakeling en operationele ontwikkeling die nodig zijn om de waarde, doeltreffendheid en efficiëntie van de EU-organen te verbeteren.

De capaciteit van de inschrijver bestrijkt een volledige levenscyclus van managementadviesdiensten, vanaf de strategische analyse, via strategische planning, tot en met de tenuitvoerlegging en invoering van diensten inzake het managementbeleid, -processen en -instrumenten, d.w.z. zowel de ontwikkeling als de invoering van methoden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 128-311695

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 13/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:30
Te lezen:
Datum: 20/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
In plaats van:
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:30
Te lezen:
Datum: 23/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid. De aanbestedingsstukken werden geactualiseerd met gemarkeerde wijzigingen en zijn bekendgemaakt op de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=5026