Stavební práce - 406592-2017

14/10/2017    S198    - - Stavební práce - Dodatečné informace - Otevřené řízení 

Česká republika-Brno: Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči

2017/S 198-406592

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2017/S 191-390596)

Legal Basis:

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Fakultní nemocnice Brno
Brno
Česká republika
E-mail: kotzian.robert@fnbrno.cz
Kód NUTS: CZ064

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.fnbrno.cz

Adresa profilu zadavatele: http://ezak.fnbrno.cz

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

FN Brno – Rekonstrukce hlavní rozvodny TS1 vč. propojení s TS2 – TS4.

II.1.2)Hlavní kód CPV
45215100
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem zadávacího řízení s názvem „FN Brno – Rekonstrukce hlavní rozvodny TS1 vč. propojení s TS2 – TS4“ jsou stavební úpravy hl. trafostanice TS1 a propojení VN vedení mezi TS1 –TS4 a TS2.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/10/2017
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2017/S 191-390596

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 31/10/2017
Místní čas: 9:00
Má být:
Datum: 02/11/2017
Místní čas: 9:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 31/10/2017
Místní čas: 9:00
Má být:
Datum: 02/11/2017
Místní čas: 9:00
VII.2)Další dodatečné informace: