Dodávky - 406791-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

29/11/2014    S231

Belgicko-Brusel: Výzva na predkladanie ponúk č. 06B30/2014/M061 – Nákup 50 mobilných hliníkových kartotékových skriniek

2014/S 231-406791

Oznámenie o korigende

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 8.11.2014, 2014/S 216-381651)

Európsky parlament, do rúk: oddelenie pre zmluvy a verejné obstarávania, rue Wiertz 60, 1047Brusel, BELGICKO. E-mail: inlo.ao-bru@ep.europa.eu

Namiesto 

IV.3.3) Podmienky získania súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informačných dokumentov:

Lehota na doručenie žiadostí o dokumenty alebo prístup k dokumentom: 25.11.2014.

(...)

IV.3.4) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

22.12.2014 (17:00).

IV.3.8) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

6.1.2015 (9:30).

(...)

Viď 

IV.3.3) Podmienky získania súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informačných dokumentov:

Lehota na doručenie žiadostí o dokumenty alebo prístup k dokumentom: 17.12.2014.

(...)

IV.3.4) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

6.1.2015 (17:00).

IV.3.8) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

15.1.2015 (9:30).

(...)