Služby - 408158-2021

11/08/2021    S154

Lucembursko-Lucemburk: Detailní předprojektová studie (APD) a vypracování podkladové dokumentace pro podniky (DCE) s ohledem na projekt opětovného zavedení železničního spojení Kalaa Sghira – Khazzazia –Kairouan (východní okruh)

2021/S 154-408158

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská investiční banka
Poštovní adresa: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2950
Země: Lucembursko
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.eib.org/en/about/procurement/technical-assistance.htm
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9111
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Hospodářské a finanční záležitosti

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Detailní předprojektová studie (APD) a vypracování podkladové dokumentace pro podniky (DCE) s ohledem na projekt opětovného zavedení železničního spojení Kalaa Sghira – Khazzazia –Kairouan (východní okruh)

Spisové číslo: AA-001170-001
II.1.2)Hlavní kód CPV
71241000 Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

V rámci programu rozvoje železniční dopravy, který je součástí pětiletého plánu tuniského sektoru, bude tato technická pomoc (AT) financovat tým odborných pracovníků pro realizaci přípravných a projektových studií pro první fázi opětovného zavedení linky 11 spojující Kalla Shhiru s městem Kasserine a pouští města Kairouan. Tato technická pomoc zahrnuje aktualizaci původní předprojektové studie z roku 2017, vypracování úplné předprojektové studie (z níž vychází výběr konečného scénáře zakládajícího se na předprojektové studii a studii proveditelnosti pro multimodální výměnnou točnu v blízkosti železničních nádraží v Kairouanu a Kalaa Sghiře) a vypracování zadávací dokumentace pro fázi prací na infrastruktuře a superstruktuře.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: TN Tunisia
II.2.4)Popis zakázky:

Technická pomoc bude spočívat ve:

– vytvoření detailní předprojektové studie (APD), která se opírá o aktualizovanou, identifikovanou a schválenou finální podobu scénáře, který bude výsledkem celkové předprojektové studie (APS) sestavené tuniskými vládními institucemi, a o studii proveditelnosti dvou výměnných multimodálních center v blízkosti železničních nádraží měst Kairouan a Kalaa Sghira,

– vypracování dokumentace k zadávacímu řízení (DAO) pro fázi prací na infrastruktuře a superstruktuře a pro kontrolu těchto prací.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 18
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Svěřenecký fond pro evropské středomořské investice a partnerství (svěřenecký fond FEMIP).

II.2.14)Další informace

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Tato smlouva se vydá s odkládací doložkou o dostupnosti finančních prostředků a vstupu v platnost dodatku, který upravuje podpis dohody o spolupráci mezi EIB a Zadavatelem ze dne 19. 11. 2020.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 30/09/2021
Místní čas: 23:59
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Francouzština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 05/10/2021
Místní čas: 10:00
Místo:

Lucemburk.

Datum a hodina otevírání zakázek jsou provizorní.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/08/2021