Dodávky - 408170-2016

19/11/2016    S224

Česká republika-Praha: Síťové servery

2016/S 224-408170

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2016/S 195-352040)

Právní základ:

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika – Ministerstvo financí
Národní identifikační číslo: 00006947
Poštovní adresa: Letenská 15
Obec: Praha 1
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 118 10
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10
E-mail: jana.dusankova@mfcr.cz
Tel.: +420 257043446
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.mfcr.cz
Adresa profilu zadavatele: https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávka HW pro technologickou základnu.

II.1.2)Hlavní kód CPV
48821000 Síťové servery
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Dodávka hardware, nového, nepoužitého technického zařízení, včetně související dokumentace. Předmět této veřejné zakázky je rozdělen na části dle § 98 ZVZ. Jednotlivými komponentami pořizovanými v rámci části A veřejné zakázky jsou servery, disková pole, pevné disky, optické a síťové přepínače, zálohovací pásková knihovna a bezpečnostní brána (firewall). Jednotlivými komponentami pořizovanými v rámci části B veřejné zakázky jsou síťové přepínače, záložní zdroje energie, servery, datové úložiště, PC sestavy, laserové tiskárny, serverová skříň, vysoce výkonné počítačové sestavy, forensní kity, grafické karty, dekryptovací nástroje, LCD monitory a USB flash tokeny.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/11/2016
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 195-352040

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.3.4)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 25/11/2016
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 06/12/2016
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.3.8)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání obálek
Namísto:

Datum: 25.11.2016 - 10:30

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Hodnotící komise zadavatele; uchazeči, kteří podali nabídku ve stanovené lhůtě. Sraz účastníků bude dne 25.11.2016 v 10:25 hodin u recepce.

Má být:

Datum: 6.12.2016 - 10:30

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Hodnotící komise zadavatele; uchazeči, kteří podali nabídku ve stanovené lhůtě. Sraz účastníků bude dne 6.12.2016 v 10:25 hodin u recepce.

VII.2)Další dodatečné informace: