Zobrazování adres URL v oznámeních s elektronickými formuláři ovlivňuje technická chyba. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Mezitím doporučujeme smazat čárku (nebo jakýkoli jiný zvláštní znak), který se objeví na konci URL. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Dodávky - 409149-2022

27/07/2022    S143

Česko-Brno: Šicí materiál

2022/S 143-409149

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 118-332516)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Národní identifikační číslo: 00159816
Poštovní adresa: Pekařská 664/53
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 60200
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Bínková
E-mail: jaroslava.binkova@fnusa.cz
Tel.: +420 543184121
Fax: +420 543183285
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.fnusa.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilfnusa

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Chirurgický šicí materiál

Spisové číslo: 74/2022
II.1.2)Hlavní kód CPV
33141125 Šicí materiál
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky chirurgického šicího materiálu po dobu 2 let. Specifikace jednotlivých položek je uvedena v příloze ZD, Rozdělení šicího materiálu a příloze ZD, Technické požadavky.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/07/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 118-332516

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 20/07/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 29/08/2022
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 20/07/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 29/08/2022
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: